Bildet er tatt under uteksamineringen av studenter ved Politihøgskolen i Oslo.
Bildet er tatt under uteksamineringen av studenter ved Politihøgskolen i Oslo.

Flere nyutdannede får fast politijobb

Antall nyutdannede fra Politihøgskolen i fast politijobb et halvt år etter uteksamineringen, øker.

Publisert Sist oppdatert

Det viser ferske tall fra Politidirektoratet.

Nesten én av fem studenter fra 2022-kullet med jobb i etaten (19,4 prosent), hadde fast stiling ved utgangen av fjoråret. Tilsvarende tall for 2021-kullet var 7,6 prosent, og 22,4 prosent for 2020-kullet.

Totalt hadde 435 uteksaminerte fra 2022-kullet jobb i politiet ved utgangen av 2022, mens 80 sto uten politijobb.

– Det er viktig at det ikke opprettholdes et bilde av at politiutdanning gir usikre utsikter til jobb i politiet. Vi ser at det at det er gode muligheter – og at politiutdanning gir jobb. Så blir det fast jobb etter hvert, slik er det også for mange andre sammenlignbare profesjonsutdanninger og yrker. Vi håper på mange og dyktige søkere til bachelor politiutdanning fremover, det er et godt valg, sier rektor Nina Skarpenes i en pressemelding.

Tallene fra Politidirektoratet viser også at ni av ti studenter fra 2019-kullet på PHS nå er i fast jobb i politiet.

Alexander Stokkedal, leder for Politiets Fellesforbunds studentforening PF Politistudentene, er også glad for at flere får fast jobb.

Det er positivt for oss, positivt for politiet og positivt for grunnberedskapen i Norge.

– Det er veldig positivt at det er en økning i antall nyutdannede som har fått seg fast stilling i løpet av 2022. Sammenlignet med samme periode i 2021 er det en vesentlig økning i andelen fra 2022-kullet som har fått seg fast jobb. Vi bør ikke la slik økning gå ubemerket, det er positivt for oss, positivt for politiet og positivt for grunnberedskapen i Norge, sier han til Politiforum.

Stokkedal peker imidlertid på at arbeidskontraktene til en del av de nyutdannede i midlertidige stillinger, gikk ut rett etter at de var telt med i statistikken.

– Uavhengig av disse er det fortsatt mange fra 2022-kullet som står i den usikkerheten et vikariat og en midlertidig stilling gir. Selv om det kan være vanskelig for de nyutdannede å være i den situasjonen de er i, så gir det håp å se at det går fremover. La oss bare håpe at tallene for neste tertial viser enda en større positiv oppgang, sier Stokkedal.

Powered by Labrador CMS