Politimester Ellen Katrine Hætta i Finnmark politidistrikt.
Politimester Ellen Katrine Hætta i Finnmark politidistrikt.

TILLITSKRISE I POLITIET

Finnmark-politimester peker på utfordringer

Finnmark politidistrikt kommer gjennomgående godt ut av Politiforums undersøkelse. Politimester Ellen Katrine Hætta tror det skyldes sterkt fokus på dialog med de ansatte.

Publisert

– Vi har godt samarbeid med vernetjeneste og fagforeningen og det tror jeg hjelper på klimaet, sier Hætta til Politiforum.

Hun er imidlertid snar til å slå fast at politiet står oppe i betydelige utfordringer, som hun mener også Finnmark politidistrikt må håndtere. Ikke minst knyttet til den nye sikkerhetspolitiske situasjonen.

– Den viktigste utfordringen er at vi trenger en sivil sektor, les politiet, som er mer tilpasset den oppbyggingen som vi ser i Forsvaret i dag. Alle konflikter starter i det sivile domenet. Det har vi sett i alle tidligere konflikter. Og det har vi også sett i Ukraina, sier Hætta, som også var medlem av Totalberedskapskommisjonen som nylig la fram sin rapport.

Hætta legger til:

– Hvis politiet på sivil side skal kunne håndtere alvorlige hendelser må vi rett og slett bli bedre rustet til å håndtere dette. Jeg tror også vi må avklare roller, blant annet mellom Politidirektoratet og politidistriktene.

Viktig med balanse

– Er politiet fullt ut i stand til å håndtere oppgavene sine, sett i et totalberedskapsperspektiv?

– Jeg tror ikke vi er godt rustet. Men dette kan vi bygge opp. Vi må ha balanse. Det å ha balanse mellom det sivile og det militære, det er veldig viktig. Hvis den ene vokser veldig mye, må også den andre vokse litt.

– Det tok ikke så lang tid under pandemien, med skjerpet grensekontroll, og under dronebølgen, med behov for skjerpet objektsikring, før politiets kapasitet var uttømt?

– Det er nettopp derfor jeg mener vi må bygge opp begge deler. Det er helt klart at Forsvaret må bygges opp. Men da må også det sivile apparatet bygges opp, Både politiet og Sivilforsvaret spesielt, svarer Hætta.

I Politiforums undersøkelse er det et overveldende flertall av de som har svart som svarer at arbeidsbelastningen for politiansatte har blitt vesentlig større de siste fem årene. 

Det er en virkelighetsbeskrivelse som politimesteren kjenner seg igjen i.

– Jeg gjør det. Vi får mange politiske krav om hva som skal gjøres og hvordan. Vi er kanskje ikke like flinke til å svare at ja, da må vi faktisk prioritere. Da må noe velges bort. Det kan vi med fordel bli flinkere til.

«Styrte med splitt og hersk»

Også i Finnmark politidistrikt peker enkelte ansatte på at det ikke er noen kultur for å ytre seg fritt offentlig.

«Både arbeidsgiver og fagforening er opptatt av at man ikke ytrer seg som enkeltindivider. Det blir oppfattet som man kan ødelegge renommé til etaten. Jeg mener vi får et dårlig nyansert bilde av mange aktuelle saker med denne kulturen vi har i dag», skriver en ansatt i sitt fritekstsvar.

En annen ansatt svarer dette på spørsmål om hvorfor vedkommende avsto fra å ytre seg fritt internt av frykt for at det skal få konsekvenser for egen karriere:

«Redd for å bli straffet av leder. Hadde en leder som styrte med splitt og hersk. Og som stakk kjepper i hjulene til de som tok opp ting de mente kunne forbedres.»

Alvorlig tillitskrise

– Mange av svarene i undersøkelsen tyder på at det er en ganske alvorlig tillitskrise mellom fotfolket i deler av politi-Norge og toppledelsen. Hva tenker du om det?

– Vi må bli flinkere til å jobbe med kultur. Det så jeg da vi slo sammen politidistriktene i Øst- og Vest-Finnmark. Vi har jobbet knallhardt med kultur. Vi prøver å ha ett Finnmark, i stedet for at ting får lov til å skure og gå slik de har gjort i årevis.

– Hva slags konsekvenser kan en slik tillitskrise få?

– Hvis vi mister medarbeidere og kompetanse, er det kjempetragisk og av stor betydning. Tilliten til befolkningen er veldig viktig. Når det kniper, er vi avhengige av hjelp fra befolkningen.

– Hvis man ikke har tillit internt, er det vanskelig å ivareta tilliten til befolkningen?

– Befolkningen vil fort detektere hvordan temperaturen er innomhus. Da kan det også bli vanskelig å ivareta tilliten til politiet.

– Det er i flere saker blitt rettet ganske hard kritikk mot toppledelsen i politiet for hvordan man håndterer situasjoner der det blir rettet kritikk mot politifolk. Kritikken har rammet politidirektøren spesielt. Hva tenker du om dette?

– Det er viktig at politiet tar kritikken fra samfunnet på alvor, at vi bøyer nakken og forsøker å gjøre jobben vår på en bedre måte. Men det å ta vare på medarbeiderne våre er alltid viktig. Det kan være at man ikke alltid lykkes helt med akkurat det, svarer Hætta.

Powered by Labrador CMS