Politiet har fikk satt opp overvåkingskameraer på eiendommen hvor savnede Anne-Elisabeth Hagen bodde sammen med ektemannen Tom Hagen. Saken etterforskes fortsatt som en drapssak.

Fem år siden Anne-Elisabeth Hagen forsvant: Politiet tror på drahjelp fra teknologien

Fem år etter at Anne-Elisabeth Hagen forsvant har saken fortsatt høyeste prioritet hos Øst politidistrikt. Nå tror politiet at teknologien kan hjelpe dem.

Publisert

– Det har vært en bevisst strategi fra oss å ikke bidra til oppmerksomheten rundt saken. Det gir både etterforskningsgruppa og de pårørende ro. Likevel jobber vi for fullt. Dette er fortsatt den saken som har høyest prioritet i Øst politidistrikt, sier politiinspektør Lars Reinholdt Østbye til NTB.

I dag er det fem år siden Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra sitt hjem i Sloraveien i Lørenskog. Siden da er det ingen som har sett henne. Politiinspektøren sier til NTB at det fortsatt er en mulighet for at de vil kunne løse saken.

– Politiet jobber kontinuerlig med å gå gjennom hovedlinjene. Samtidig forsøker vi å se tilbake på tidligere funn og om det er noen sammenheng med disse som kan stille saken i et annet lys i dag. Vi ser også om det er noen nye skritt vi kan gjøre basert på det grunnlaget vi vet i dag, sier politiinspektøren.

Tre siktet

Totalt tre menn, inkludert ektemann og forretningsmann Tom Hagen, er siktet i saken. Alle nekter for å ha noe med forsvinningen å gjøre.

Siktelsen mot Hagen ble kjent i forbindelse med en dramatisk pågripelse av ham 28. april 2020. Han ble etter kort tid løslatt, men har altså 3,5 år senere fortsatt status som siktet.

Svein Holden, Tom Hagens forsvarer, er orientert om at NTB skriver om saken.

– Vi har full forståelse for den belastningen det er å være siktet i en så alvorlig sak. Samtidig må vi ivareta det kravet som stilles til å etterforske det vi mener er et drap. Den balansen og de hensynene mener vi at vi ivaretar, sier Østbye.

Han forteller videre at grunnlaget for siktelsen ligger fast, og at politiet jobber ut ifra det som de mener forsvarlig, gitt at det er personer som er siktet over så lang tid.

– Tiden jobber med oss

Politiinspektøren forteller videre at det har skjedd en enorm teknologisk utvikling på de fem årene saken har vært etterforsket.

– Tiden jobber med oss. Den teknologiske utviklingen de siste årene har vært enorm. Kompetansen utvikles stadig, både nasjonalt og internasjonalt. Dette er noe vi håper at kan bidra til å gi svar i saken.

– Når tror du at dere vil få et gjennombrudd i saken?

– Det er vanskelig å tidfeste et gjennombrudd, men vi har tro på det vi gjør, og at det er en framdrift. Vi følger en etterforskningsplan og håper at den bidrar til svar, sier Østbye.

Han sier samtidig at politiet ikke har satt noe tidsfrist for hvor lenge de vil etterforske saken.

– Svært uheldig med lekkasjer

Forrige helg publiserte VG en sak, der det var bilder fra innsiden av huset i Sloraveien. Bildene viste blant annet det som skal være Anne-Elisabeth Hagens klær inne på et toalettrom.

Ifølge opplysninger til avisen skal politiet på bakgrunn av blant annet dette ha en hypotese om at hun ble utsatt for en alvorlig kriminell handling i dette rommet.

– Vi er ikke kjent med hvordan disse bildene har kommet fram. Det er noe vi skal undersøke nærmere. Når det gjelder konkrete funn som er gjort i saken, så er ikke det noe jeg ønsker å kommentere.

Bildene er ikke de eneste lekkasjene som har kommet i saken gjennom fem år.

Fra tid til annen har det i flere medier vært skrevet om utviklingen og sentrale spor i saken, men med lukkede kilder.

– Det er svært uheldig om disse lekkasjene kommer fra oss. Det jeg kan si, er at det er svært mange aktører som er involvert i saken, uten at jeg skal kaste mistanken over på noen andre.

Østbye forteller på generelt grunnlag at de som er ansatt i politiet, har taushetsplikt.

– Ikke gitt opp

Gjennom årenes løp har også etterforskningsledelsen i saken vært byttet ut en rekke ganger.

– Dette betyr ikke at det er noen som har gitt opp. Samtidig er helt naturlig at man har hatt en dynamisk ressurssetting av saken. Noen får andre oppgaver og noen nye roller. Det er helt naturlig.

Østbye sier at de som jobber med saken, er blant de flinkeste ressursene politiet har.

– Samtidig skjer det også andre saker hvor man er nødt til å benytte seg av ressursene, eksempelvis drap og gjengsaker. Da må vi veksle på ressursene.

God dialog

Ifølge politiinspektøren er det fortsatt dialog mellom dem og forsvareren til Tom Hagen.

– Vi opplever den dialogen som god. Slik jeg ser det, er det blitt en bedre relasjon jo mindre oppmerksomhet saken har fått. Så får vi se om det blir flere avhør, men vi ønsker å avhøre Tom Hagen videre i saken.

– Tror dere at dere vil finne Anne-Elisabeth Hagen?

– Vi etterforsker dette som et drap. Det er det som er hovedhypotesen. Samtidig håper vi at den teknologiske utviklingen på et tidspunkt vil gi svar på spørsmål som bidrar til at saken blir løst.

Østbye har ikke tenkt på at det er aktuelt å henlegge saken.

– Vi har en dialog med statsadvokaten om framdriften. Sånn som saken står nå, er ikke det aktuelt. Vi tror at saken på et tidspunkt blir løst. Så langt ser vi at det vi gjør gir svar, og det er det som er motivasjonen, avslutter han.

Powered by Labrador CMS