Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) under årsmøtet til Politiets Fellesforbund Sør-Vest i Stavanger.
Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) under årsmøtet til Politiets Fellesforbund Sør-Vest i Stavanger.

Utnevner ID-skjermingsutvalg

Regjeringen oppnevner nå et eget utvalg som skal vurdere identitetsskjerming for ansatte i politiet og kriminalomsorgen. Utvalget skal ledes av professor Asbjørn Strandbakken ved Universitetet i Bergen.

Publisert

Det opplyste justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) da hun torsdag kveld innledet på årsmøtet til lokallaget til Politiets fellesforbund (PF) i Sør-Vest politidistrikt i Stavanger.

Ansatte i politiet har over tid påpekt at de og deres familier altfor ofte utsettes for trusler og ubehagelige hendelser som følge av jobben i politiet, skriver Justis- og beredskapsdepartementet i en pressemelding.

Tre medlemmer

Utvalget skal vurdere behovet for lovendringer og andre tiltak for nødvendig identitetsskjerming i de to etatene. Det skal ha minst to innspillsmøter med de største fagforeningene i Kriminalomsorgen, politiet og påtalemyndigheten. Utredningen skal leveres senest innen utløpet av januar 2024.

I tillegg til jusprofessor Asbjørn Strandbakken fra Universitetet i Bergen, juridisk fakultet, som er utvalgsleder, består utvalget av førsteamanuensis Ingvild Bruce fra Politihøgskolen og tingrettsdommer Marianne Nergaard Magnus fra Salten og Lofoten tingrett.

Alvorlige hendelser

— Ansatte i politiet og kriminalomsorgen går hver dag på jobb for å gjøre samfunnet vårt tryggere. At det rapporteres om trusler mot enkeltpersoner og familiene deres tar jeg på største alvor. Slike hendelser er alvorlige for de som utsettes for dem, og kan på sikt også gjøre det vanskelig for etatene å ivareta samfunnsoppdraget, sier justisminister Emilie Enger Mehl i pressemeldingen til departementet og legger til:

— Det er viktig for meg at dette utvalget skal samarbeide og lytte til fagforeningene. Vi har behov for en grundig vurdering av om samfunns- og trusselutviklingen tilsier bedre muligheter for skjerming av identiteten til ansatte i politiet og kriminalomsorgen.

Mehl understreker samtidig at det bør være størst mulig grad av åpenhet omkring offentlig myndighetsutøvelse.

— Dette er viktig for å opprettholde tillit og kontrollen fra allmenheten, sier Mehl.

— Rammer også familiemedlemmer

Forbundssekretær Linda Verdal i PF har vært prosjektleder for fagforeningens Prosjekt identitetsskjerming, som ble opprettet i januar 2021. Verdal sier hun er veldig godt fornøyd med at de nå har blitt hørt.

— Vi har gjennom spørreundersøkelser avdekket store utfordringer knyttet til eksponeringen av politiansattes identitet i dag. Ikke bare rammer det ansatte, men vi har også eksempler på at dette rammer familiemedlemmer, sier Verdal.

Behovet for identitetsskjerming oppstår spesielt i forbindelse med bruk av tvangsmidler som pågripelser, ransaking og beslag.

— Det oppstår ofte situasjoner i etterkant hvor politiansatte blir truet som konsekvens av at kriminelle kjenner identiteten deres. Vi har også informasjon om at flere politiansatte reserverer seg for å gå inn i enkelte miljøer, sier Verdal.

— Hvilke forventninger har du til utvalget?

— Vi forventer nå at utvalget skal klare å balansere politiansattes behov for vern av identitet med samfunnets behov for kontroll, gjennom konkrete forslag til lov- og regelendringer. Vi må få en skjerming som gir bedre beskyttelse for politiansatte for å stå i det tøffe yrket vi faktisk gjør. Det er vårt overordnede mål og absolutte krav i denne saken, svarer hun.

Powered by Labrador CMS