Bruken av elektrosjokkvåpen sank i årets andre kvartal

Politiet brukte elektrosjokkvåpenet åtte ganger. Ved en hendelse i Tromsø ble også drivstøt brukt.

Publisert Sist oppdatert

Politiet brukte elektrosjokkvåpen sjeldnere i årets andre kvartal, enn tidligere i år. I årets tre første måneder avfyrte politiet elektrosjokkvåpenet 16 ganger, og truet med å bruke det 12 ganger.

I årets andre kvartal ble elektrosjokkvåpenet avfyrt åtte ganger, og politiet truet med å bruke det åtte ganger. Dermed har elektrosjokkvåpenet blitt avfyrt 24 ganger så langt i år.

– Bruk og trussel om bruk er redusert sammenlignet med første kvartal, og er noenlunde på det nivået det var i snitt per kvartal i utprøvingens første år. I andre kvartal var det ett tilfelle av drivstøt, sier Kjetil Lussand, prosjektleder for prøveprosjekt elektrosjokkvåpen, i en pressemelding.

- Også i dette kvartalet ser vi at tilfellene der elektrosjokkvåpen blir brukt var krevende situasjoner der voldsanvendelse og/eller voldspotensial var til stede, og patruljene har brukt elektrosjokkvåpen for å stanse dette, sier Lussand.

Han forklarer at i underkant av halvparten av hendelsene hvor elektrosjokkvåpen ble brukt, var politiet også bevæpnet med skytevåpen.

Prøveprosjektet med bruk av elektrosjokkvåpen i politiet startet 1. januar i fjor, og skal vare i to år. Rundt 500 politifolk i Øst, Oslo, Sør-Vest og Troms politidistrikt deltar. I fjor ble elektrosjokkvåpenet avfyrt 34 ganger.

LES OGSÅ: Ett år med elpistol: Avfyrt 34 ganger

Lettere skadet

I løpet av andre kvartal er en person blitt lettere skadet som følge av politiets bruk av elektrosjokkvåpen. Dette skjedde i Troms i april, da personen måtte fremstilles for lege for å ta ut en pil fra en finger, som patruljen ikke ville fjerne selv.

Det har også vært et tilfelle av drivstøt. Det er en lokal smertepåføring fra elektrosjokkvåpenet, uten bruk a pilene, og hvor elektrosjokkvåpenet plasseres direkte mot kroppen og aktiviseres. Politidirektoratet har uttalt at de ønsker minimal bruk av drivstøt, og at de i denne saken er på linje med Amnesty International, som mener drivstøt kan være problematisk sett i lys av Den europeiske menneskerettskonvensjonen.

Vold mot sykehusansatt

Hendelsen hvor drivstøt ble benyttet fant sted i Tromsø i mai, mens politiet bistod helsevesenet med transport av en person som skulle legges inn på sykehus. Personen var utagerende og sykehuspersonalet ba om at politipatruljen bistod med vakthold helt inn på avdelingen. Personen forsøkte å utøve vold mot en sykehusansatt, og gikk deretter til angrep på en polititjenesteperson ved å slå vedkommende i ansiktet.

Personen ble skutt med elektrosjokkvåpen, men dette ga bare delvis effekt. Ifølge politiet ble drivstøt derfor brukt for å få kontroll på situasjonen. Personen hadde ikke skader etter hendelsen.

LES OGSÅ: Elpistol brukt for første gang

Powered by Labrador CMS