INTET RETTSLIG GRUNNLAG: Advokat John Chr. Elden slo i sitt avslutningsforedrag fast at det ikke foreligger noe rettslig grunnlag for å dømme den tiltalte politibetjenten fra Sør-Øst politiditrikt. Her er Elden flankert av sin advokatkollega Heidi Reisvang.

KONGSBERG-SAKEN

Elden: Krever at politibetjenten frifinnes

Den operative politiinnsatsen og maktbruken må vurderes opp mot politimannens situasjonsforståelse der og da, understreket advokat John Chr. Elden i sitt avslutningsforedrag og la ned påstand om at politibetjenten må frifinnes.

Publisert Sist oppdatert

Da Elden oppsummerte tre dager i Buskerud tingrett fredag, la han ned påstand om frifinnelse, alternativt at politibetjenten behandles på mildest mulige måte.

I avslutningsforedraget pekte Elden på flere politifolk og sakkyndige har understreket at det er helt avgjørende hvilken situasjonsforståelse som ligger til grunn når politiet beslutter å bruke makt.

— Tiltalte handler etter sin situasjonsforståelse, sa Elden og sa at retten enten må legge dette til grunn eller komme fram til at polititjenestemannen lyver.

— Har formodningen mot seg

— Er det slik at han mister hodet og tyr til vold, for å utøve vold for voldens del? Det har i alle fall formodningen mot seg. Og det er i alle fall ikke bevist, sa Elden i retten.

Kjendisadvokaten pekte på at han var uenig i Spesialenhetens vurderinger av ulike faser av scenariet, både juridisk og faktisk.

— Dersom det var noe galt med de siste pågripelsene skulle jo fire eller kanskje seks politifolk ha sittet tiltalt her i dag, sa Elden halvironisk, mens han la til:

— Problemet er starten. At Simensen nekter å rette seg etter de pålegg som blir gjort. Da ble det nødvendig å bruke nødvendig makt. Det er ikke erstatningspliktig en gang.

Elden viste til en rekke vitneforklaringer fra andre politifolk som har fortalt om tiltaltes gode vurderingsevne og dyktighet som politimann. Politibetjenten er beskrevet som godt likt og opplest på lover og instruksverk.

Angrep fornærmedes troverdighet

På den andre siden pekte Elden på fornærmede.

— Fornærmede er vant til å bli kastet ut fra utesteder. Han kranglet med dørvakta og sa det var «piss», sa Elden.

— Han har også beskrevet denne holdningen i tidligere møter med politiet. Han er vant til å bli pågrepet av politiet. I sin egen forklaring har han fortalt om at han har vært pågrepet tre ganger av politiet. Første gangen var det åtte politimenn, den neste gangen 12 og den siste gangen 16 stykker med skjold, hjelm og mp5 og hele pakken, oppsummerte forsvarsadvokaten, under henvisning til hva tiltalte selv har forklart i avhør med Spesialenheten.

Her har fornærmede uttalt at «han mister respekten for politiet når han blir behandlet på denne måten».

Må vektlegges

Ikke overraskende var Elden sterkt uenig med aktor Marit Storeng også i bedømmelsen av om kampkniven som ble funnet på fornærmede og batongen som ble funnet på bakken, og som også tilhørte fornærmede. Begge var farlige våpen og kunne representere en mulig fare for politifolkene.

BESLAG: Dette var kampkniven og batongen som ble beslaglagt av politiet, som dels ble funnet på bakken og på fornærmede.

— I tilfellet her er det jo naturlig å stille spørsmål om hvorfor i all verden hadde han på seg dette, sa Elden.

— Om han (fornærmede, red.anm) tar opp eller det faller ut en batong er ikke relevant. Den kan ikke ha ligget inne i en lomme i et jakkeerme. Den faller ut enten fordi den er tatt opp eller faller ut. Vi kan ikke utelukke at fornærmede har tatt den opp fordi han ønsket å bruke den. Han slåss. Han viser kampvilje, oppsummerte Elden, som også gikk gjennom tidligere rettspraksis for å underbygge hvorfor han mener klienten ikke skal straffes.

Advokat viste også til andre sider ved fornærmedes opptreden som bidro til at situasjonen utviklet seg slik den gjorde, ved blant annet å gå helt opp i ansiktet til en av politifolkene på stedet.

—Det var også en politimann som opplevde at fornærmede strammet muskulaturen og gjorde seg klar, sa Elden og viste til at dette var samtidig som at vekteren ønsket å anmelde dødstrusler til politiet og viste ubehag ved at fornærmede og en kamerat oppsøkte ham da han stod ved siden av den uniformerte patruljebilen.

— Dette er tiltalte klar over når han kommer inn i situasjonen, sa Elden.

— Fornærmede står med hendene i lommene. Der kan det ligge et skytevåpen. Kanskje en kniv, påpekte Elden og føyde til:

— Dette er ting politiet er lært opp til å følge med på.

— Det er dialog

Han avviser også påstander fra en av de fornærmede om at det ikke var noen dialog mellom den tiltalte politibetjenten og hovedfornærmede før politimannen legger vedkommende ned i bakken.

— Det er dialog. At xxxx ikke oppfatter dette, kan man ikke legge vekt på. Men det var dialog med fornærmede, sa Elden.

Han viser til at det som deretter skjer, er at fornærmede river seg ut av kontaktgrepet, noe som i seg selv er et faretegn for politiet. Elden gikk også sterkt i rette med at fornærmede hevder at han ikke skjønte at han hadde med politiet å gjøre, en beskrivelse som aktor gjenga i retten fredag.

— Han stod foran uniformerte politifolk, med gul vest, og foran en uniformert politibil, men vel vel, sa Elden kjølig.

— Tiltaltes ansvar er å få kontroll på Simensen. På hendene. Og etterhvert også på beina. (…) Det var ingen ulovlig nedleggelse i denne saken, understreket Elden.

Tar 17 minutter

Han mente at maktpyramiden ikke kan forstås så skjematisk som Spesialenheten legger til grunn.

— Maktpyramiden er ikke slik at du SKAL starte på bunnen. Det finnes situasjoner der du faktisk må begynne på toppen. Det betyr ikke at innsatsen dermed er ulovlig, sa Elden.

— Det er ingenting å si på den innledende delen og i den fasen han ligger på bakken. (…) Men Simensen fortsetter å slåss. Han slår opp mot tiltalte og treffer, sa Elden.

— Det er umulig å få kontroll på ham. Det tar 17 minutter fra han blir lagt i bakken til han er noenlunde rolig. (…) Den opptredenen er ganske langvarig.

Ikke rettsstridig

Elden påpekte at politiets maktutøvelse i utgangspunktet er en lovlig handling. En kroppskrenkelse som utføres av politiet under en pågripelse er ikke rettsstridig, understreket Elden.

— Det er lite grunnlag for å holde tiltalte ansvarlig for å ha gjort jobben sin, sa advokaten.

At det blir kaos på stedet, er det hovedsaklig fornærmede som må bære ansvaret for og hans kamerater, som forsøker å gripe inn i situasjonen. Også andre politifolk må ta sin del av ansvaret, mente Elden.

— Det blir kaos. Alle blir involvert. Alle tjenestepersoner. Også tjenestepersonen som innrømmet i retten at han burde ha gjort mer, sa Elden og viste til et sakkyndig vitne som forklarte at pågripelsesituasjoner lar seg langt raskere bringe under kontroll dersom to politifolk får bistand av en tredje som kan bringe kontroll på beina til den som forsøkes pågrepet.

Motstridende tiltale

Elden ga i tillegg uttrykk for forvirring rundt tiltalen mot hans klient, som er tiltalt for både forsettlig voldsbruk og grovt uaktsom tjenestefeil på en og samme tid.

Han slo fast at det ikke er juridisk grunnlag for straff.

— Men dersom det skal brukes straff, kan det ikke sies å være en grov overtredelse, sa Elden, under henvisning til tiltalen som slår fast at politibetjenten legger fornærmede i bakken «uten foranledning.» Det er en beskrivelse advokaten rister på hodet av.

— Det er ikke mulig å kalle dette uten foranledning, sa Elden.

Om tiltalepunkt nummer to, for batongslag mot fornærmede nummer to, mente Elden at overvåkingsvideoen egentlig ga alle nødvendige svar.

— Filmen viser oss alt om xxxx. Han gikk først inn i situasjonen. Han ble vist bort. Han løp på ny inn igjen i situasjonen. Han er i angrepsposisjon når dette skjer. Ikke i forsvarsposisjon, oppsummerte Elden og la til:

— Politihøgskolens opplæringsopplegg er at du da skal bruke batongen slik den ble brukt. Det er ikke rom for straff.

Og Elden avsluttet, om hovedfornærmede:

— Han må selv bære ansvaret for omfanget av de skadene han ble påført. At han ble skadet ved at fire politifolk satt oppå han kan ikke tiltalte holdes ansvarlig for, hverken strafferettslig eller erstatningsrettslig sett.

Rettens administrator avsluttet hovedforhandlingen med å informere tiltalte om at det vil bli avsagt dom i saken fredag om en uke.

Powered by Labrador CMS