Byrådslederen i Oslo: Politiet bør få varsling om skudd på åpen gate

Byrådsleder Eirik Lae Solberg (H) i Oslo er svært overrasket over at politiets arbeid med å teste ut automatisk skuddeteksjon i hovedstaden har stanset opp. Lae Solberg mener dette er et hjelpemiddel politiet bør utrustes med.

VIL STYRKE POLITIET: Byrådsleder Erling Lae Solberg (H) ønsker seg en styrking av politiet i hovedstaden. Han mener politiet snarest bør få på plass et system for automatisk deteksjon og varsling av skudd som løsnes på åpen gate.
VIL STYRKE POLITIET: Byrådsleder Erling Lae Solberg (H) ønsker seg en styrking av politiet i hovedstaden. Han mener politiet snarest bør få på plass et system for automatisk deteksjon og varsling av skudd som løsnes på åpen gate.
Publisert Sist oppdatert

— Jeg vet ikke hvorfor dette har stoppet opp, men jeg savner at noen med ansvar for politiet skjærer gjennom og tar en beslutning. Jeg ønsker å høre politimesteren i Oslo sine syn på dette i neste møte i Politirådet som jeg leder, sier Lae Solberg til Politiforum.

Oslo kommune er en av aktørene som lenge har hatt tett dialog med Oslo politidistrikt og Politidirektoratet (POD) om muligheten for å ta i bruk systemet Triangula for automatisk skuddeteksjon. Ved hjelp av mikrofonen på mobiltelefoner fanger systemet opp og kan varsle politiet når det blir løsnet skudd på åpen gate. Varslingen kommer bortimot i sanntid. I tillegg kan systemet nøyaktig lokalisere skytteren og fortelle hva slags våpen og ammunisjon som blir brukt, samt hvilken retning det blir skutt i.

Det norske systemet er utviklet i samarbeid med Heimevernet og Forsvarets forskningsinstitutt (FFI).

Men bare noen måneder før terrorangrepet mot Pride i Oslo 25. juni i fjor, rant det planlagte pilotprosjektet ut i sanden. Oslo-politiet ville ikke ta den relativt begrensede kostnaden på inntil en million kroner. Politiets IT-enhet (PIT) ville heller ikke prioritere utrulling av et pilotprosjekt, selv om den praktiske tilretteleggingen ifølge ulike kilder ikke ville legge beslag på spesielt mye tid eller ressurser. Oslo-politiet mente også det ville ta for mye tid å lære opp personellet ved operasjonssentralen i bruk av teknologien, som lett kan implementeres i gjeldende kartsystemer på operasjonssentralen.

Det mislykkede pilotprosjektet var hovedoppslag i Politiforums oktoberutgave.

Byrådslederen bekymret

Byrådsleder Eirik Lae Solberg i Oslo-byrådet er bekymret over at Oslo-politiet kommer til kort i møtet med mange av kriminalitetsutfordringene i hovedstaden. Han ønsker derfor at politiinnsatsen i Oslo styrkes.

Byrådslederen sier at han er enig med Oslo kommunes beredskapssjef Ann Kristin Brunborg, som i Politiforums artikkel stilte seg spørrende til at prosjektet ikke ble fulgt opp, til tross for at alle i politiet mener at skuddeteksjon er teknologi som bør testes ut. Politikilder mener systemet både kan redde liv og spare politiet for hundrevis av etterforskningstimer hvert år.

— I likhet med beredskapssjefen til Oslo kommune er jeg overrasket over at dette har stanset opp. Dersom skuddeteksjon fører til at det blir enklere for politiet å etterforske skyteepisoder, oppklare drap og drapsforsøk mener jeg det er et hjelpemiddel de bør utrustes med. I det store bildet er det her snakk om forsvinnende lite penger, sier Lae Solberg til Politiforum.

Han mener imidlertid ikke det er naturlig, rent prinsipielt, at Oslo kommune skal finansiere politiets andel av investeringen for å få satt pilotprosjektet i gang.

— Siden politiet er et statlig anliggende mener det er ikke er naturlig at Oslo kommune går inn og delfinansierer et pilotprosjekt, sier Lae Solberg.

Ønsker styrking av politiet

Oslo kommune vurderer å gå videre alene med et prosjekt der man tester ut bruken av automatisk skuddeteksjon i hovedstaden. Men slik bruk vil da kun ha forebygging som formål. Dersom varslingene skal benyttes ved håndtering av akutte hendelser må politiet imidlertid ta i bruk systemet på selvstendig vis, integrert i politiets egne IT-systemer.

Det er helt avgjørende at politiet får de ressursene de trenger for å bekjempe kriminalitet.

Eirik Lae Solberg (H), byrådsleder i Oslo

— Oslo Kommune har hatt et møte med leverandøren for å se om den tekniske løsningen kan benyttes i kommunens forbyggende arbeid, og kommunens mulighetsrom vurderes nå i tråd med det beredskapssjefen allerede har uttalt, sier byrådsleder Eirik Lae Solberg.

— Hvordan ser du på Oslo-politiets forutsetninger for å få bukt med gjengkriminaliteten og annen org krim i hovedstaden? Hva må evt gjøres? 

— Skal Oslo fortsette å være en trygg by må foreldre og andre omsorgspersoner følge opp barna tett og godt slik at de ikke faller utenfor og rekrutteres inn i kriminelle miljøer, samtidig som vi fra kommunens side må jobbe enda bedre med det forebyggende arbeidet. I tillegg er det selvsagt helt avgjørende at politiet får de ressursene de trenger for å bekjempe kriminalitet. Både gjennom et godt forebyggende arbeid og ved å oppklare kriminalitet, svarer Lae Solberg.

Møte før jul

Allerede på neste møte i Politirådet kommer Lae Solberg til ta opp saken med Oslos politimester Ida Melbo Øystese. Datoen for møtet er ennå ikke fastsatt, men vil finne sted før jul.

TETT KONTAKT: Byrådsleder Eirik Lae Solberg er i tett og løpende kontakt med Oslos politimester Ida Melbo Øystese (bildet). Han varsler at han kommer til å ta opp spørsmålet om skuddeteksjon direkte med politimesteren.
TETT KONTAKT: Byrådsleder Eirik Lae Solberg er i tett og løpende kontakt med Oslos politimester Ida Melbo Øystese (bildet). Han varsler at han kommer til å ta opp spørsmålet om skuddeteksjon direkte med politimesteren.

— Noe av det første jeg gjorde etter at jeg overtok som byrådsleder var å invitere politimesteren i Oslo til et møte på mitt kontor for å bli litt bedre kjent, og for å sette meg bedre inn i ressurssituasjonen ved Oslo politidistrikt. Det er viktig for meg å ha et tett og godt samarbeid med Oslo-politiet, sier Lae Solberg. Han er bekymret over den stadig mer anstrengte ressurssituasjonen i politiet.

— Det er klart det er krevende for dem å gjøre jobben skikkelig når de får stadig mer å gjøre, samtidig som de må kutte i antall politistillinger. De siste ukene har det toppet seg med at Politidirektoratet har beordret politifolk fra nesten hele landet for å bistå her i Oslo. Det er en uholdbar situasjon. Både for Oslo, men også for de andre politidistriktene, sier Lae Solberg til Politiforum.

Han legger til:

— Jeg vet at Oslopolitiet nå sitter i møter for å se hvilke konsekvenser regjeringens budsjettforslag vil få for dem. Jeg er veldig spent på resultatet. Siden nyttår har det blitt om lag 90 færre politistillinger i Oslo, og politiet har advart mot at det blir ytterligere kutt om regjeringens forslag blir vedtatt. 

Kan miste kontrollen

Byrådslederen frykter at Oslo-politiet kan miste kontrollen over kriminaliteten i hovedstaden, slik politimesteren gjentatte ganger har advart om.

Vi kan komme i en situasjon hvor de ikke greier å oppklare drap eller alvorlige voldshandlinger mellom kriminelle nettverk, og det må ikke skje.

Eirik Lae Solberg (H), byrådsleder

— Om det blir ytterligere kutt deler jeg politimesterens bekymring for at politiet kan miste oversikten i Oslo. Da kan vi komme i en situasjon hvor de ikke greier å oppklare drap eller alvorlige voldshandlinger mellom kriminelle nettverk, og det må ikke skje, sier Lae Solberg bekymret. Spesielt utviklingen i Sverige de siste månedene, med stadig mer alvorlig og truende kriminalitet fra internasjonalt organisert gjengkriminalitet vekker sterk bekymring.

— De kriminelle nettverkene kjenner ingen landegrenser. De opererer der det er mye penger i omløp, og det er det i Oslo. Når vi nå ser at regjeringene i våre naboland satser på politiet, mener jeg at kutt i Oslopolitiet vil være det samme som å importere kriminalitet, sier Lae Solberg.

TIPS POLITIFORUM: Vet du noe om denne saken eller ønsker å fortelle oss om noe annet du vil vi skal skrive om? Ta kontakt med Politiforums journalist på e-post kjetil@pf.no eller tlf. 4177 5050, gjerne via den krypterte meldingstjenesten Signal.

Powered by Labrador CMS