MANGE OBSERVASJONER: Det ble innrapportert nesten 400 droneobservasjoner fra både norsk sokkel og land til norsk politi i siste halvår 2022. Det viser tall Politiforum har innhentet fra politiet.
MANGE OBSERVASJONER: Det ble innrapportert nesten 400 droneobservasjoner fra både norsk sokkel og land til norsk politi i siste halvår 2022. Det viser tall Politiforum har innhentet fra politiet.

395 dronemeldinger på et halvt år

Fra juli til desember 2022 mottok norsk politi 115 droneobservasjoner fra norsk sokkel og 280 observasjoner over land.

Publisert Sist oppdatert

Det ble dermed innrapportert hele 395 mulige dronehendelser på et halvt år.

Det viser tall som Politiforum har innhentet fra Sør-Vest politidistrikt og Politidirektoratet.

Ekstrem økning

I Sør-Vest politidistrikt har bare fire av de 115 sakene ført til at det er blitt opprettet straffesaker, alle med ukjent gjerningsperson. I flere saker mente politidistriktet etter en etterforskning at det var andre ting enn droner som var blitt observert. Men de aller fleste sakene er forblitt uoppklarte.

— Gjennom hele 2020 og 2021 mottok vi ingen meldinger om droneobservasjoner fra norsk sokkel, som det største av sokkelpolitidistriktene. Siden juli i fjor har vi fått 115. Men hva det skyldes, er vi fremdeles ikke i en posisjon til å kunne si noe med tyngde om, sier seksjonsleder Amund Preede Revheim ved Nordsjø- og miljøseksjonen i Sør-Vest politidistrikt.

Økningen i 2022 har dermed vært dramatisk høy.

POD: Usikre observasjoner

TALLENE: Det kom inn mange meldinger om droneobservasjoner i siste halvår i fjor.
TALLENE: Det kom inn mange meldinger om droneobservasjoner i siste halvår i fjor.

Hvor mange straffesaker som er blitt opprettet som en konsekvens av droneobservasjonene over land, fremgår ikke av statistikken som er innhentet fra politidistriktene og ført i pennen av Kripos, opplyser Politidirektoratet.

«En stor grad av datagrunnlaget baserer seg på rapportering fra publikum, politiet og samarbeidende etater. Et slikt datasett vil være preget av flere mulige skjevheter og unøyaktigheter, og utvalget ansees derfor ikke som statistisk representativt for dronehendelser i perioden. Det er også vurdert at det kan være et stort antall falske observasjoner i det eksisterende datagrunnlaget», skriver senior kommunikasjonsrådgiver i Politidirektoratet, Christian Sylta Hagen, i en e-post til Politiforum.

Ifølge direktoratet står Kripos etter en «begrenset kontroll» av 280 innrapporterte hendelser igjen med 268 gjenstående dronerelaterte hendelser over land.

TIPS POLITIFORUM: Vet du noe om denne saken eller ønsker å fortelle oss om noe annet du vil vi skal skrive om? Ta kontakt med Politiforums journalist på tlf. 4177 5050, gjerne via den krypterte meldingstjenesten Signal.

Powered by Labrador CMS