Olafsen skal tilbringe sommerferien på en hytte på svenskekysten.

Politisommer:

- Det har vært en glede å lede en organisasjon som har vist så mye omstillingsevne og forståelse for den ekstraordinære situasjonen.

I sommer håper PU-leder Arne Jørgen Olafsen at medarbeiderne hans får mulighet til å koble av uten for mange avbrytelser. Selv har han ingen problemer med å ta en titt på mailboksen i ferien.

I «Politisommer» svarer ansikter fra politiet på spørsmål om sommeren og politihverdagen.

Dagens gjest er: Arne Jørgen Olafsen, leder for Politiets Utlendingsenhet (PU)

Arne Jørgen Olafsen er leder for Politiets Utlendingsenhet (PU), og forteller at så langt i år er det blant annet flyktninger fra Ukraina som har preget arbeidshverdagen. Nå står ferie og hytta for tur.

– Hva gjør du for å slappe av om sommeren?

For egen del skal jeg tilbringe sommerferien på en hytte på svenskekysten som vi kjøpte for noen år siden og som jeg har blitt veldig glad i. Ferie for meg er minst mulig med planer, men det blir nok lange og gode måltider, litt vedlikeholdsarbeid, båtliv, bading, litt trim og besøk av familie og venner.

– Leser du mail fra jobben i ferien?

Normalt har jeg ingen problemer med å kombinere en fullverdig ferie med å holde meg sånn noen lunde oppdatert om hva som skjer på jobben.

- Flyktningstrømmen fra Ukraina har preget 2022, hvordan har dere håndtert dette?

Masseankomstene fra Ukraina har preget arbeidet i PU siden Russland gikk til krig 24. februar. Ankomstfasen skal være fleksibel, effektiv og sikker. Og bidra til blant annet kvalitet i ID-arbeidet, god kontroll, kriminalitetsbekjempelse og samfunnssikkerhet.

Forenklet kan vi si at politiet har to roller i asylregistreringsarbeidet. Den ene er å være saksforberedende organ for UDI. Den andre er ansvaret for kontroll og samfunnssikkerhet. I denne krisen ble det tidlig, og spesielt etter at regjeringen 11. mars bestemte at personer som var fordrevet fra Ukraina etter krigsutbruddet skulle få kollektiv beskyttelse, klart at vi måtte finne en hensiktsmessig balanse mellom hensynene til rask saksbehandling og bosetting på den ene siden og kontrollhensyn på den annen.

Tiden frem til påske var preget av å oppnå en registreringskapasitet som både skulle håndtere de daglige ankomstene, restansene som naturlig nok hadde oppstått og en beredskap for mer eller mindre sannsynlige scenarier.

Blant annet gikk vi i gang med bygningsmessige utvidelser av det nasjonale ankomstsenteret på Råde, det ble etablert et tett og godt samarbeid med politidistriktene om lokal asylregistering, vi omdisponerte internt og fikk innlånt personell fra spesielt Øst og Oslo politidistrikt, det ble satset massivt på opplæring av mange som ikke hadde jobbet med asylregistering tidligere, vi satte i gang med et storstilt rekrutteringsarbeid, vi fikk lånt personell fra UNE og UDI, Gardermoen registreringssenter ble opprettet på rekordtid og det ble etablert et tett daglig samarbeid med POD, UDI, politidistriktene, PIT og PFT, men også med andre aktører som hadde sentrale roller i krisen som Statsforvalterne, DSB, Imdi, Mattilsynet og helsemyndighetene.

I en krise er det normalt mest offentlig oppmerksomhet knyttet til førstelinjen. Nettopp derfor er det viktig for meg å understreke at alle ledd i PU har blitt påført så store merbelastninger at det har vært nødvendig med ekstrainnsats og forsterkinger flere steder.

- Hvor krevende har dette vært for PU?

Etter påske har utfordringene først og fremst vært å ha riktig bemanning for å håndtere arbeidsoppgavene knyttet til de daglige ankomstene og samtidig, sammen med resten av politifamilien, sikre en beredskap for å kunne ta imot mange flere. Pr. 1. juli har det kommet i overkant av 20.000 mennesker til Norge som omfattes av ordningen om midlertidig kollektiv beskyttelse. Prognosene tilsier at det vil komme 15.000 til i løpet av året, men det er naturlig nok betydelig usikkerhet knyttet det som vil skje ut over sommeren og høsten.

Mange i PU og i politiet for øvrig har gjort en helt enestående innsats og det har i all hovedsak vært en glede å lede en organisasjon som har vist så mye omstillingsevne, kreativitet, fleksibilitet og forståelse for den ekstraordinære situasjonen.

Nå har ferieavviklingen begynt og jeg håper virkelig medarbeiderne får mulighet til å koble av uten for mange avbrytelser.

– Ser du frem til å komme tilbake på jobb igjen etter ferien, og hva gjør i så fall at du ser frem til tiden fremover?

Når høsten kommer gleder jeg meg vanligvis både til jobb, sosiale aktiviteter og over at hverdagen kommer tilbake. PU er i stadig utvikling og det er utrolig givende å lede en virksomhet hvor forutsetningene påvirkes så direkte av internasjonale hendelser og politikk.

Men akkurat nå ser jeg frem til hytte, sjø og mer samvær med familie og venner enn det som er mulig å få til ellers i året.

Les tidligere intervjuer fra spalten «Politisommer» her.

Powered by Labrador CMS