Rettssal i Oslo. Bildet er et illustrasjonsfoto.
Rettssal i Oslo. Bildet er et illustrasjonsfoto.

Norske rettssaler mangler lydopptakere

Norske rettssaler mangler fremdeles utstyr til å ta opp lyd fra rettssakene, noe som refses av Dommerforeningen, Advokatforeningen og Domstoladministrasjonen.

Publisert Sist oppdatert

Ifølge Aftenposten vedtok Stortinget allerede i 2005 at det skulle komme opptakssystem. Oslo tingrett har dette, og i tillegg pågår det prøveprosjekter flere steder.

Men fortsatt mangler det slikt utstyr de fleste steder.

– Det er rett og slett et problem. Og det er ganske oppsiktsvekkende at man har en lovgivende myndighet som ikke bevilger penger til å gjennomføre noe den selv har vedtatt, sier styreleder Jon Wessel-Aas i Advokatforeningen.

Kirsten-Aase Bleskestad, leder i Dommerforeningen, mener det burde være en selvfølge med lyd- og bildeopptak for å sikre notoritet.

Direktør Sven Marius Urke i Domstoladministrasjonen mener det ikke er tvil om at lyd- og videoopptak av rettssaker ville vært positivt for rettssikkerheten. Han betegner det som uholdbart at de fleste domstoler fortsatt mangler utstyr.

Prøveprosjektet i rettssystemet ble i 2019 utvidet til å omfatte lyd- og videoopptak i fire av landets 23 tingretter, opplyser senior kommunikasjonsrådgiver Linda Hafstad i Justisdepartementet til Aftenposten.

– Sluttrapporten fra prosjektet er ventet å foreligge rundt årsskiftet, og departementet vil vurdere videre oppfølging på bakgrunn av anbefalingene i rapporten, opplyser hun.

Powered by Labrador CMS