Indre motivasjon viktig for politifolks fysiske form

Forskere ved Politihøgskolen (PHS) peker på indre motivasjon som en viktig faktor for å unngå at politifolk kommer i dårligere fysisk form etter noen år i yrket.

Publisert Sist oppdatert

Det skriver PHS i en pressemelding.

Det er de to PHS-forskerne Thomas Dillern og Ole Ragnar Jenssen som står bak forskningsprosjektet, hvor de har samlet inn data fra 258 førsteårsstudenter ved PHS.

– Det interessante er at vi får en bekreftelse på at studentenes motivasjon påvirker aktivitetsnivået deres, sier Dillern i pressemeldingen.

Sammen med Pål Lagestad, gjennomførte de to forskerne også et prosjekt i 2014, hvor de slo fast at fysisk prestasjon blant norske politifolk ble redusert med 10-32 prosent etter 16 år i yrket.

Dillern og Jenssen håper at de ved å følge opp de 258 politistudentene i det tredje studieåret, og tre år etter endt utdanning, vil finne ut om studentenes motivasjon for å være i aktivitet endres - og hvordan dette endres.

Så langt peker funnene på at den indre motivasjonen for å trene er viktigst. Det tror forskerne kan få betydning videre i karrieren.

– Hvis vi som utdanningsinstitusjon klarer å bevege studentene mot en indre motivasjon mens de studerer, er sjansen trolig mye større for at de opprettholder aktivitetsnivået etter endt utdannelse, sierJenssen.

Powered by Labrador CMS