Oslo-politimester Hans Sverre Sjøvold blir ny PST-sjef. Men hvem overtar som politimester i hovedstaden?

Nå starter jakten på Sjøvolds arvtaker

I dag ble stillingen som ny politimester i Oslo utlyst. Politidirektoratet (POD) ønsker en «strategisk og handlekraftig leder», og ser helst etter en kandidat med juridisk embedseksamen.

Publisert

Fem uker etter at Oslo-politimester Hans Sverre Sjøvold ikke overraskende ble utnevnt til PST-sjef - han var den eneste reelle søkeren - er endelig stillingen som politimester i Oslo lyst ut.

POD har tidligere uttalt til Politiforum at stillingen ville bli lyst ut i løpet av de to første ukene i april, men det skulle altså ta tre uker til. 

- Hvorfor har det tatt så lang tid å få lyst ut stillingen? 

- Vi gikk ikke i gang med prosessen før Sjøvold var formelt utnevnt som PST-sjef. Deretter tok prosessen litt lenger tid enn vi først antok. Det tar litt tid å gjennomføre minikonkurranse blant rekrutteringsbyråer. Vi har også fått ny politidirektør, som naturligvis skulle involveres i utlysningen. Da vi hadde utkast til utlysningstekst klar, ble denne sendt til sentralt IDF. Foreningene ba om et ekstra drøftingsmøte. Dette møtet ble avholdt i går, og i dag lyser vi ut stillingen med fire ukers søknadsfrist, sier Karin Aslaksen, avdelingsdirektør for HR og HMS. 

Samme rekrutteringsbyrå

Fristen for aktuelle søkere er satt til 2. juni, og som ved de aller fleste foregående topplederansettelsene i politiet, er det rekrutteringsbyrået Amrop Delphi som håndterer prosessen i samråd med POD.

Blant kravene til Oslos nye politimester, er blant annet at personen skal:

  • Ha høyere utdanning, fortrinnsvis på masternivå.
  • Kunne vise til god resultatoppnåelse i tidligere stillinger.
  • Kunne kommunisere eksternt og internt på en tydelig og tillitsvekkende måte.
  • Ha bred ledererfaring i offentlig eller privat sektor.
  • Ha erfaring fra arbeid med kontinuerlig forbedring og utvikling.

Politimestere i Oslo

Hans Sverre Sjøvold 2012 - d.d.
Anstein Gjengedal 2000 - 2012
Ingelin Killengreen 1994 - 2000
Willy Haugli 1985 - 1994
Rolf Solem 1974 - 1985

Oslo fikk sin første politimester, Mathias Hansen Stub, i 1744. Av de totalt 31 politimestrene, har det kun vært én kvinne: Ingelin Killengreen.

I tillegg understrekes det i stillingsannonsen at det er ønskelig med juridisk embedseksamen eller master i rettsvitenskap, samt kunnskap om eller erfaring fra politi og påtalemyndighet.

Den 32. i rekken

Av personlige egenskaper hos den nye toppsjefen, legges det vekt på at vedkommende er resultatorientert og har god gjennomføringsevne, og kan utvise et tydelig lederskap.

Sjøvold, som snart blir ny PST-sjef, har vært politimester i Oslo siden 2012, da han etterfulgte Anstein Gjengedal.

Den nye politimesteren blir Oslos 32. i rekken, og kan se fram til en lønn på mellom 1,3-1,6 millioner kroner årlig.

Powered by Labrador CMS