Rettspsykiatri

Rettspsykiatriske samtaler

Rettspsykolog Pål Grøndahl reiser prinsipielle spørsmål knyttet til gjennomføringen av judisielle observasjoner.

Til toppen