Frist: 10. Jun

Visepolitimester i Vest politidistrikt

I rollen som politimesters stedfortreder har du totalansvaret for polititjenesten i ditt politidistrikt. Som visepolitimester inngår du i politimesterens ledergruppe og bidrar gjennom dette til utvikling og gjennomføring av nødvendige forbedringer og god ressursutnyttelse i politidistriktet.

Vi søker deg som motiveres av muligheten til å videreutvikle norsk politi til et profesjonelt politi i tråd med samfunnsutviklingen gjennom bruk av moderne verktøy og arbeidsmåter. Som toppleder i politiet skal du oppnå resultater på alle områder, i daglig drift og ved kriser, sammen med andre. Vi ser etter deg som setter retning, skaper oppslutning om mål og gjennomfører nødvendige endringer.

Embete som visepolitimester er et åremål på seks (6) år, med mulighet for forlengelse ytterligere seks (6) år. 

Arbeidsoppgaver:

Visepolitimester vil ha delegerte ansvarsområder og oppgaver fra politimester. I rollen som politimesters stedfortreder har visepolitimester følgende hovedoppgaver:

 • Totalansvar for politidistriktets forebyggingsarbeid og straffesaksbehandling
 • Krise- og beredskapshåndtering og distriktets sikkerhetsarbeid
 • Sivil rettspleie på grunnplanet
 • Forvaltningsoppgaver
Kvalifikasjoner:
 • Relevant utdanning på minimum bachelornivå
 • God resultatoppnåelse i tidligere stillinger
 • Bred ledererfaring fra offentlig eller privat sektor
 • Erfaring fra arbeid med kontinuerlig forbedring og utvikling
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Kunnskap om eller erfaring med politi og påtalemyndighet
 • Utøve ledelse i samsvar med etatens leder- og medarbeiderplattform
 • Må kunne klareres for aktuelt nivå, jamfør sikkerhetsloven

I tillegg er det ønskelig med:

 • Erfaring med kriseledelse
 • Erfaring med virksomhetsutvikling og kvalitetsforbedringer ved hjelp av ny teknologi
 • Relevant lederutdanning
 • Kunne ivareta medier og publikum på en profesjonell måte
Du må ha plettfri vandel og være skikket for tjeneste i politiet. Politiattest (uttømmende og utvidet) må innhentes ved ev. ansettelse, jf. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41. 
Personlige egenskaper:
 • Resultatorientert og god gjennomføringskraft
 • Strategisk og helhetsorientert
 • God til å kommunisere
 • Fokus på relasjonsbygging internt og eksternt
 • Samfunnsorientert og forstår sin egen rolle i samfunnsoppdraget
 • Synlig lederskap med evne til å motivere og utvikle ledere og medarbeidere
Vi tilbyr:
 • En utfordrende og spennende arbeidsplass for deg som vil være med på å forme fremtidens politi 
 • Stillingen lønnes som visepolitimester (stillingskode 0295), fra kr 950.000-1.250.000 brutto per år.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger (se spk.no for mer info)

  Vi vil rekruttere den best kvalifiserte kandidaten til stillingen, og trenger derfor et bredt rekrutteringsgrunnlag. Politiet er en åpen og inkluderende etat hvor alle søkere blir vurdert likeverdig. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med relevant utdanning, bakgrunn, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss.

  Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil søkeren bli varslet om dette. 

Informasjon om stillingen, ta kontakt med:

Kaare Songstad, politimester, 979 58 606
Kristin Høy Lian, Amrop Delphi, 482 31 646
Bente A. Paulsrud, Amrop Delphi, 911 08 165
Gå til søknadsskjema
Til toppen