Frist: 15. Mar

Vil du være med å håndtere de mest alvorlige truslene mot Norge?

Politiets tryggingsteneste (PST) er den nasjonale tryggings- og etterretningstenesta og har ei viktig rolle i vernet av demokratiet, borgarane og vitale samfunnsinteresser. PST er ei fleirfagleg teneste med behov for variert kompetanse. Vi har kontor i al

Trives du foran en dataskjerm? Synes du det er givende å dykke ned i finansiell informasjon, analysere og formidle det du finner? Pleier du å finne det du leter
etter? Da er kanskje du den medarbeideren vi ser etter!
 
Arbeidsoppgaver
Innhentingsavdelingen er sentral i PSTs operative og analytiske arbeid. Vi søker etter en analytiker til vår seksjon som arbeider med innhenting og analyse av finansiell informasjon. Vi jobber i stor grad selvstendig med oppgaver innenfor fagfeltet og i sammensatte team fra organisasjonen for øvrig. Du vil bli del av et godt arbeidsmiljø som består av høyt kompetente medarbeidere. Ditt arbeidssted blir i Nydalen, Oslo.
 
Arbeidsoppgavene vil være å innhente, bearbeide og analysere finansiell informasjon. Du skal utarbeide og formidle skriftlige produkter og må påregne å vitne i domstolene.
 
Endringer i stillingsinnhold, arbeidstid og organisatorisk tilhørighet kan forekomme. Det er seks måneders prøvetid for stillingen.
Kvalifikasjoner
Søkere må ha relevant høyere utdanning innen økonomi eller politiskolen/politihøgskolen med tilleggsutdanning innen økonomi eller etterforskning av økonomisk kriminalitet. Erfaring fra innhenting og analyse av finansiell informasjon i politiet, andre kontrolletater eller gransking er et krav. 
 
Søkere må ha gode analytiske evner og interesse for å jobbe med dataverktøy.
 
Etterretningsfaglig kompetanse er en fordel.
Personlige egenskaper
Vi søker en person som liker å jobbe selvstendig i et hektisk arbeidsmiljø. Vi ønsker en person som er initiativrik, kreativ og som bidrar til å utvikle faget videre. Søkere må ha god skriftlig og muntlig fremstillingsevne, samt gode engelskkunnskaper. Det forventes at du tilegner deg opplæring som tilbys internt i organisasjonen, og at du deler din kompetanse.
 
Personlig egnethet vektlegges, og du må ha de personlige egenskapene som ansettelse i en sikkerhetstjeneste krever. Lojalitet, dømmekraft og pålitelighet er nøkkelbegreper i denne sammenheng. Du må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering og autorisasjon. Som ansatt i en beredskapsorganisasjon forventes det at du er fleksibel og er villig til å yte ekstra når situasjonen krever det. 
Vi tilbyr

En spennende og utfordrende arbeidshverdag blant dyktige medarbeidere med flerfaglig bakgrunn.

Du vil få en årslønn innenfor spennet kr 615 900,- til kr 765 100,- som rådgiver (SKO 1463) eller seniorrådgiver (SKO 1364). For spesielt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes. Endelig lønnsplassering og plassering i stillingskode avhenger av kvalifikasjoner. Det er seks måneders prøvetid for stillingen.

Vi har god pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse (fra lønnen trekkes 2 %).  

Søknad og prosess
Våre ansatte skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med flerkulturell bakgrunn og nedsatt funksjonsevne. Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater med relevant utdanning, bakgrunn, arbeids- og livserfaring til å søke hos oss.  
 
Søknad sendes elektronisk. Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Testing av fagkunnskaper og personlig skikkethet må påregnes. For å kunne sikkerhetsklareres må du være villig til å oppgi opplysninger om deg selv og dine nærmeste. Du oppfordres til å utvise diskresjon om at du søker stilling i PST. Mer informasjon om dette vil bli gitt i løpet av ansettelsesprosessen. 

Kontaktinformasjon:

Finn Stuart Jordet
Fungerende seksjonsleder
23305000
 
Lasse Fimland
Fagleder
23305000
Gå til søknadsskjema
Til toppen