Frist: 13. april

Spesialetterforskar

Stillingen er satt passiv.

Finn ledige stillinger.

Ved etterforskingsavdeling Aust-Noreg er det ledig eitt års vikariat i stilling som spesialetterforskar. Tiltreding så snart som mogeleg, med høve til forlenging. Avdelinga er for tida samansett av leiar, 10 etterforskarar, tre juristar og ein seniorkonsulent. Kontorstad vil vere Hamar eller Oslo, avhengig av kven som vert tilsett i stillinga. 

Sjå fullstendig utlysingstekst for stillinga på: www.spesialenheten.no

Søknadsfrist: 13. april 2019. 

 

I saker som gjeld spørsmålet om ein tilsett i politiet eller påtalemakta har gjort ei straffbar handling i tenesta gjennomføres og blir etterforskinga leidd av Spesialeininga for politisaker. Hovudkontoret er plassert i Hamar og einingas etterforskingsavdelingar er lokalisert i Oslo, Hamar, Trondheim og Bergen. For nærmare opplysingar om verksemda blir vist til Spesialeiningas nettside www.spesialenheten.no

 

Gå til søknadsskjema
Til toppen