Frist: 31. Mar

Seniorrådgiver Utredning

Stillingen er satt passiv.

Finn ledige stillinger.

Finansbransjen står midt oppe i en transformasjon, og DNB må tilpasse seg markedssituasjon og rammebetingelser i rask endring. Konsernrevisjonen rapporterer direkte til styret og vår viktigste oppgave er å påse at DNB-konsernet drives forsvarlig i henhold til lover, forskrifter og vedtatte retningslinjer.

Konsernrevisjonen er i dag drøyt 40 ansatte og er blant landets fremste fagmiljøer innen operasjonell revisjon. Vi har innsikt i hvordan ett av Norges største konsern drives, på alle nivåer fra styret og konsernledelsen til prosjekter, avdelinger og store leverandører.

Til vårt utredningsteam søker vi deg som har lyst på utfordrende og varierende arbeidsoppgaver med ansvar for behandling av interne misligheter og uregelmessigheter som er en konsernfelles funksjon for denne type oppdrag. 

Sentrale arbeidsoppgaver

 • Gjennomføre utredningsoppdrag iht. Konsernrevisjonens metodikk
 • Bidra i operasjonelle revisjonsoppdrag med fokus på mislighetsrevisjon iht. Konsernrevisjonens metodikk (oppdragsbasert)
 • Bistå Konserndirektør Revisjon i behandling av henvendelser fra bankens internvarslingskanal
 • Støtte og veilede øvrige rådgivere i revisjons- og utredningsoppdrag
 • Aktivt å arbeide for god kommunikasjon med medarbeidere og ledere i Konsernrevisjonen og samarbeidsparter, samt bidra til å skape gode holdninger til kvalitet og effektivitet
 • Utvikle og vedlikeholde egen kompetanse iht. Konsernrevisjonen kompetanseplaner
 • Vedlikeholde kunnskap om regulatoriske krav og markedsstandarder relatert til internrevisjon, utredning og konsernets virksomhetsområde
 • Støtte revisjonsledelsen i faglige problemstillinger, planprosesser og rapporteringsøyemed
 • Bidra til videreutvikling av arbeidsmetodikk og analysekompetanse (data) innenfor utredningsområdet

Krav til kompetanse

 • Høyere utdannelse fra Politihøgskole. Relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdannelse
 • Erfaring fra etterforsknings-/utredningsarbeid
 • God muntlig og skriftlig formuleringsevne på både norsk og engelsk

Ønskede personlige egenskaper

Vi ønsker at du er utadvendt, arbeider strukturert og at du er analytisk med evne til å gjennomføre krevende oppgaver. Du kan jobbe selvstendig og i team, er målbevisst og resultatorientert der løsning og kvalitet har høyt fokus. Gode relasjonsegenskaper, høy personlig integritet samt objektivitet er helt nødvendig i denne stillingen.

Vi tilbyr deg et unikt innblikk i hele konsernet og hvordan det drives. Som utreder i en konsernfunksjon blir du hele tiden utfordret på fagområdet og du jobber med mennesker på alle nivåer i organisasjonen.

Noe reisevirksomhet må påregnes da arbeidsområdet er hele konsernet.

Ta kontakt med Hans Michael Molstad på mob: 908 52 247 for en uforpliktende samtale.

Gå til søknadsskjema
Til toppen