Frist: 20. Apr

PST søker etter motiverte og dyktige kriminalanalytikere (pob)

Stillingen er satt passiv.

Finn ledige stillinger.

Vil du jobbe som kriminalanalytiker i et faglig kompetent og spennende arbeidsmiljø? Vi kan tilby varierte analyse- og etterforskningsoppgaver innenfor aktuelle områder som terror, ulovlig etterretningsvirksomhet og politisk motivert vold. Arbeide

Arbeidsoppgaver
Du vil være ansvarlig for operative kriminalanalyser i tildelte saker, være en av flere analytikere i større komplekse saker eller inngå som eneste analytiker i et saksteam. Du skal sørge for at det produseres gode analyseprodukter som kan brukes i etterforskningssakene og som beslutningsstøtte for etterforskningsledelsen. Du skal også bistå etterforskere, øvrige analytikere og påtalejurister ved avdelingen med spisskompetanse og metodikk innen behandling av store mengder informasjon. I tillegg skal du være en spesialist i bruk av dataverktøy innen etterforsknings- og analysearbeid. Ved behov må du også kunne utføre andre etterforskingsskritt, som avhør, ransaking og beslagsgjennomgang.
 
Ved seksjonen er det hele tiden et mål om å levere høy kvalitet på etterforskningen, innenfor gitte tidsrammer, og du skal ha et godt samarbeid med påtaleansvarlig jurist og politifaglig etterforskningsleder på de ulike sakene. Du må kunne påregne å delta i den til enhver tid gjeldende beredskapsordning i tjenesten. 
 
Endringer i stillingsinnhold, arbeidstid og organisatorisk tilhørighet kan forekomme. Det er seks måneders prøvetid for stillingen.

Kvalifikasjoner

Kvalifikasjoner som er nødvendige:
    • eksamen fra Politi(høg)skolen
    • relevant videreutdanning innenfor analysefaget
    • god kjennskap til politiets straffesakssystemer
    • minst fem års erfaring innen analyse og/eller etterforskning 
    • erfaring med analysearbeid fra komplekse straffesaker
    • erfaring med relevante analyseverktøy

Kvalifikasjoner som er ønskede, og som vil bli vektlagt:
    • kurs i operativ kriminalanalyse eller tilsvarende
    • erfaring fra komplekse etterforskningssaker og ulike former for metodebruk
    • erfaring fra gjennomføringer av større etterforskningssaker for domstolene
    • erfaring som kriminalanalytiker

Det forutsettes at du har god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på både norsk og engelsk. Det er en fordel med annen språkkompetanse utover dette.

Personlige egenskaper
Som kriminalanalytiker må du være strukturert og analytisk. I tillegg må du kunne vise initiativ og handlekraft. Du har også gode samarbeidsevner og kan både fungere godt som del av et team eller arbeide selvstendig. Du evner også å treffe gode beslutninger eller gi beslutningsstøtte i hektiske omgivelser under tidspress. I tillegg må du kunne bidra konstruktivt inn til etterforskningsledelsen i form av gode produkter og vurderinger. Som medarbeider i politiet kjennetegnes du som modig og helhetsorientert og du viser respekt. 
 
Personlig egnethet vektlegges, og du må ha de personlige egenskapene som ansettelse i en sikkerhetstjeneste krever. Lojalitet, dømmekraft og pålitelighet er nøkkelbegreper i denne sammenheng. Du må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering og autorisasjon.
 
Som ansatt i en beredskapsorganisasjon forventes det at du er fleksibel og villig til å yte ekstra når situasjonen krever det.
Vi tilbyr

Et godt arbeidsmiljø med meget kompetente og erfarne medarbeidere. Du vil få interessante og viktige arbeidsoppgaver som er med å verne om demokratiet, Norges selvstendighet og beskyttelse av befolkningen i Norge. 

Videre vil du få gode muligheter for å bygge kompetanse innenfor analysefaget og etterforskning av komplekse saker. Du vil også få god kjennskap til forholdet mellom etterretning og etterforskning.

Stillinger som kriminalanalytiker (pob) avlønnes som SKO 0287 i lønnstrinn 65–74, kr 583 900-691 400.

For spesielt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes. Endelig lønnsplassering og plassering i stillingskode avhenger av kvalifikasjoner.

Vi har lov- og avtalefestet pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse (fra lønnen trekkes 2 %). 

Søknad og prosess 

Våre ansatte skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med flerkulturell bakgrunn og nedsatt funksjonsevne. Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater med relevant utdanning, bakgrunn, arbeids- og livserfaring til å søke hos oss.   

Søknaden sendes elektronisk. Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Testing av fagkunnskaper og personlig skikkethet må påregnes. For å kunne sikkerhetsklareres må du være villig til å oppgi opplysninger om deg selv og dine nærmeste. Du oppfordres til å utvise diskresjon om at du søker stilling i PST. Mer informasjon om dette vil bli gitt i løpet av ansettelsesprosessen.   

Kontaktinformasjon:

Arnstein Jørgensen
Politiinspektør
23 30 50 00
Gå til søknadsskjema
Til toppen