Frist: 26. Apr

Politioverbetjent til Bistandsteamet

ØKOKRIM er spissorganet i politiet og påtalemyndigheten for å bekjempe økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet. Vi arbeider for å beskytte velferdssamfunnet og det økonomiske systemet.

Vi er på jakt etter en motivert og initiativrik politioverbetjent som ønsker å være en del av et miljø som etterforsker omfattende økonomisk kriminalitet. Stillingen er plassert i avdelingen som har et særlig ansvar for arbeid med utbytte, hvitvasking og bistand. Den som blir ansatt, skal arbeide ved Bistandsteamet.

Som politietterforsker vil du yte bistand til landets politienheter i alle faser av etterforskingen til dom er avsagt. Du vil samarbeide med lokale etterforskere og påtalejurister i et tverrfaglig miljø. Arbeid på Bistandsteamet medfører noe reisevirksomhet.

Vi er på jakt etter deg som

 • er samfunnsinteressert og følger med i nyhetsbildet
 • ønsker å komme til bunns i kompliserte saksforhold
 • kan skille det viktige fra det uviktige og ser det enkle i det komplekse
 • er interessert i å sette deg inn i nye saksområder
 • liker å jobbe tett med andre profesjoner
 • viser initiativ
 • ikke lar deg skremme av nye utfordringer og er utholdende
 
    
 
Arbeidsoppgaver
 • bistå landets politidistrikter og særorgan med å etterforske saker for å bidra til en god og effektiv etterforsking/iretteføring
 • bidra med å oppnå varig lokal kompetanse hos landets politienheter
 • forberede etterforskingskritt, ta avhør, gjennomgå dokument- og databeslag, samt identifisere og sikre verdier
 • samarbeide med myndigheter i inn- og utland om straffesaker
 • planlegge, lede og delta på aksjoner
 • drive opplæringsvirksomhet internt og eksternt
Kvalifikasjoner
 • politiutdanning
 • normalt 5-8 års relevant yrkeserfaring, gjerne fra økonomiske straffesaker
 • annen relevant tilleggsutdanning/erfaring kan kompenseres for manglende erfaring innen etterforsking
 • meget gode IT-ferdigheter
 • meget god muntlig og skriftlig framstillingsevne i norsk
 • god muntlig og skriftlig framstillingsevne i engelsk
Personlige egenskaper
 • evne og vilje til nært tverrfaglig samarbeid
 • opptatt av å utvikle egen og andres kompetanse
 • meget god arbeidskapasitet, samt evne til å gjennomføre planer og nå resultater
 • initiativrik og endringsvillig
 • meget gode analytiske evner
Vi tilbyr
 • interessant arbeid med samfunnsrelevante økonomiske straffesaker
 • tverrfaglig teamarbeid
 • utfordrende arbeidsoppgaver
 • sterke fagmiljøer
 • samarbeid med myndigheter i inn- og utland
 • gode muligheter til faglig og personlig utvikling
 • god pensjonsordning
 • fleksibel arbeidstid
 • trening i arbeidstiden
 • avlønning som politioverbetjent (stillingskode 0287), kr 552 800–667 200. Høyere avlønning kan vurderes ved særlig kompetanse/erfaring
 • i tillegg kompenseres politioverbetjentene i ØKOKRIM midlertidig med et tillegg for unntak fra arbeidsmiljøloven
Kontaktinformasjon
Roger Broen, Politiinspektør/teamleder  900 45 340
Gå til søknadsskjema
Til toppen