Frist: 30. Mar

Politiinspektør (fagforvalter/sakskoordinator)

Stillingen er satt passiv.

Finn ledige stillinger.

KOKRIM er spissorganet i politiet og påtalemyndigheten for å bekjempe økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet. Vi arbeider for å beskytte velferdssamfunnet og det økonomiske systemet.

ØKOKRIM er den sentrale enhet for etterforsking av økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet. I tillegg har vi nå fått en nasjonal rolle innen finansiell sporsikring og inndragning. Vi søker etter en motivert og ansvarsbevisst medarbeider som aktivt skal bidra til at ØKOKRIM videreutvikler de fagområdene hvor særorganet har et særskilt ansvar, og som kan understøtte en kunnskapsbasert, helhetlig og styrt videreutvikling av etterforskingsfeltet i norsk politi.

Du skal også rådgi ledelsen i forbindelse med saksinntak og koordinering av pågående straffesaker, og vil være sentral i arbeidet med systematisk evaluering og erfaringslæring.

Du vil få en utfordrende og interessant stilling i tett samarbeid med ledelsen og fagmiljøene i ØKOKRIM, og være en del av et aktivt, tverrfaglig og profesjonelt miljø. Stillingen er nyopprettet og er for tiden plassert ved Seksjon for fagstøtte og utvikling, men kan bli organisatorisk flyttet. 

 

Arbeidsoppgaver
 • utvikle rutiner, arbeidsprosesser, verktøy og metoder internt og eksternt (fagforvaltning)
 • være rådgiver for ledelsen i spørsmål knyttet til fagforvaltning
 • utarbeide og koordinere tiltak for å styrke bistanden til og samhandlingen med politidistriktene
 • ha faglig kontakt og tett dialog med politienhetene for å fange opp utviklingsbehov og beste praksis
 • være ett av flere kontaktpunkter for overordnet myndighet, kontrollorganer og andre samarbeidspartnere
 • rådgi ØKOKRIMs ledelse i forbindelse med saksinntak og koordinering av pågående straffesaker
 • bidra til systematisk evaluering og erfaringslæring av pågående og avsluttede straffesaker
 • veilede, gi opplæring og holde foredrag
 • bistå Politihøgskolen med kompetanseutvikling
 • bidra til å løse seksjonens øvrige oppgaver
Kvalifikasjoner
 • politiutdanning, juridisk embetseksamen eller mastergrad i rettsvitenskap
 • meget god forståelse for samfunnsoppdraget til ØKOKRIM og politi/kontrollmyndigheter
 • meget gode IT-ferdigheter
 • meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne i norsk
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne i engelsk
 • meget gode presentasjons- og formidlingsevner
 • erfaring fra prosess- og prosjektledelse er ønskelig
Personlige egenskaper
 • initiativrik og endringsvillig
 • opptatt av å utvikle egen og andres kompetanse
 • meget god arbeidskapasitet, samt evne til å gjennomføre planer og nå resultater
 • evne og vilje til nært tverrfaglig samarbeid
 • evne og vilje til å utvikle ny metodikk og verktøy
 • meget god evne til å formidle kunnskapsprodukter 
 • meget gode analytiske evner
Vi tilbyr
 • interessant arbeid med samfunnsrelevante straffesaker
 • tverrfaglig teamarbeid
 • utfordrende arbeidsoppgaver
 • sterke fagmiljøer
 • samarbeid med myndigheter i inn- og utland
 • gode muligheter til faglig og personlig utvikling
 • god pensjonsordning
 • fleksibel arbeidstid
 • trening i arbeidstiden
 • avlønning som politiinspektør (SKO 0290), kr 667 200–813 400 

For mer informasjon kontakt: 

Reidar Bruusgaard
konstituert assisterende ØKOKRIM-sjef
 99 20 77 81
Gå til søknadsskjema
Til toppen