Frist: 1. april

Nordisk Master i Politiledelse

Stillingen er satt passiv.

Finn ledige stillinger.

Masterutdanningen i politiledelse skal bidra til å høyne ledelseskompetansen i politiet og andre etater innenfor justissektoren. Videre er det et formål å stimulere til et effektivt og kvalitativt godt samarbeid mellom politiet i de nordiske land, i

MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV
Målgruppen for studiet er personer ansatt i lederstillinger i justissektoren i Norge, Sverige og Danmark. Med dette menes ledere i politi- og lensmannsetaten, påtalemyndigheten, Justisdepartementet og Politidirektoratet, samt ledere i kriminalomsorgen. Lederstilling defi neres i denne sammenheng som stilling med resultat-, budsjett- og personalansvar eller stilling med formell faglig- eller operativ lederfunksjon.


FØLGENDE KRAV MÅ DEKKES FOR Å KUNNE TAS OPP TIL STUDIET:
• Fullført bachelorgrad/3-årig høyere utdanning, alternativt 2-årig politiutdanning og minst 60  studiepoeng (ECTS) (se studieplanen for nærmere informasjon)
• Ansettelse i lederstilling i justissektoren Norge, Sverige eller Danmark
• Minst 2 år ledererfaring fra justissektoren etter fullført utdanningsløp


INNHOLD
Studiet er organisert i syv emner som er integrert i hverandre. Hvert av emnene er tett knyttet til praksis i norsk, dansk og svensk politi. Studiet inneholder 6 emner som til sammen gir 60 studiepoeng, og en avsluttende masteroppgave på 30 studiepoeng. Til sammen utgjør emnene en erfaringsbasert mastergrad i politiledelse på 90 studiepoeng.


KONTAKTPERSON:
Rune Glomseth, Førsteamanuensis Politihøgskolen,
Avdeling for etter- og videreutdanning Mobil: (+47) 92 40 07 22

Gå til søknadsskjema
Til toppen