Frist: Snarest

Ledige stillinger i PST

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) søker nye ansatte.

PST er den nasjonale sikkerhets- og etterretningstjenesten og håndterer de mest alvorlige truslene mot landets sikkerhet.

PST er en flerfaglig tjeneste med stor variasjon i både oppgaver og medarbeidere, og har behov for ansatte med variert kompetanse. Vi har hovedkontor i Oslo samt kontorer i alle landets politidistrikt.

Se stillinger i PST her.

Gå til søknadsskjema
Til toppen