Frist: 13. feb.

Osint analytiker til Tolletatens etterretningssenter

Stillingen er satt passiv.

Finn ledige stillinger.

Er du god på informasjonsinnhenting og analyse?
Ønsker du å bidra til etterretningen i Tolletatens arbeid med samfunnsbeskyttelse?  
 
Tolletatens etterretningssenter skal bidra til mer etterretningsbasert og kunnskapsbasert kontrollvirksomhet i Tolletaten. Vi utvikler avanserte digitale løsninger innen etterretning og analyse av store datamengder for å drive smartere og mer effektiv kontroll. Ett av våre satsingsområder er styrking av internettetterretning og økt innsats mot internettrelatert smugling.  
 
Stillingen som osint analytiker er underlagt etterretningssenterets dataanalyseseksjon. Denne seksjonen omfatter innhentingsdisiplinene dataint og osint. Totalt utgjør seksjonen ca. 10 årsverk. Tolletatens etterretningssenter har i dag ikke noen utviklet osintkapasitet. Stillingen innebærer derfor å utvikle osint som konsept og kapasitet for etterretningssenteret, i samarbeid med etatens eksisterende kompetanse på området.  
 
Tolletaten søker deg med erfaring fra arbeid innenfor osint, gravende journalistikk, eller annet innhenting og sammenstillingsarbeid. Du vil få stor innflytelse på egen arbeidshverdag, og ditt arbeid vil bli benyttet som grunnlag for produksjon av målrettet etterretning på alle nivåer. 
 
Dine kvalifikasjoner: 
 
Nødvendig: 
 • relevant høyere utdanning på minimum bachelor nivå, gjerne innen etterretning og/eller avansert osint  
 • erfaring med informasjonsinnhenting og bruk av informasjon fra åpne kilder 
 • god skriftlig, visuell og muntlig fremstillings-/ presentasjonsevne 
Ønsket: 
 • God kompetanse innenfor IT 
 • erfaring fra etterretnings- og/eller analysearbeid 
 • kompetanse innen programmering (Python) og nettverksanalyse 
 
Arbeidsoppgaver 
 • innhente relevant og rettidig data og informasjon fra internett i henhold til en innhentingsplan 
 • systematisere og bearbeide innhentet data/informasjon til forståelige og lesbare produkter  
 • vurdere og evaluere kilde og informasjon 
 • formidle informasjon til videre bruk/bearbeidelse 
 • sikre at innhenting av informasjon og bruk av innhentingsmetoder er i tråd med gjeldende regler, og at hensynet til personvernet overholdes 
 • bidra i kompetanseutvikling innen fagområdet, herunder gi støtte og veiledning til andre enheter i tolletaten  
Dine personlige egenskaper:  
 • analytisk, kreativ og nytenkende  
 • effektiv og løsningsorientert 
 • resultatorientert med god gjennomføringsevne 
 • gode samarbeidsevner samtidig som du evner å jobbe selvstendig  
I tillegg blir du motivert av samfunnsoppdraget til etaten, og du identifiserer deg med de personalpolitiske verdiene våre ved å ha integritet og være mål-, resultat- og utviklingsorientert og inkluderende. 
 
Vi tilbyr: 
 • utfordrende og interessante arbeidsoppgaver 
 • utviklingsmuligheter i en viktig samfunnsetat 
 • lønn som rådgiver/seniorrådgiver etter statens regulativ kr 550 000–670 000. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.  
 • gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse 
 • fleksitid  
 • treningsfasiliteter og trening i arbeidstiden 
 Du som tilsettes, må sikkerhetsklareres for graden hemmelig. Vi benytter SEMAC bakgrunnssjekk på aktuelle kandidater.  
 
Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Vi tilrettelegger arbeidsplassen ved behov. Tolletaten er en IA-bedrift.  
 
For mer informasjon om stillingen kan du kontakte fung. underdirektør Espen Rotwitt tlf. 22 86 09 06 / 928 61 964 eller seniorrådgiver Nils Petter Skirstad 977 36 442 / 22 86 08 31.  
 
Søknadsfristen er 13.2.2019 
Stillingsnummer: 08/2019 
Gå til søknadsskjema
Til toppen