Frist: 1. feb.

BEREDSKAPSTROPPEN - REKRUTTERER 2019

Stillingen er satt passiv.

Finn ledige stillinger.

Beredskapstroppen er en del av Felles Nasjonale Bistandsressurser ved Oslo politidistrikt, sammen med Bombetjenesten, Forhandlertjenesten, Helikoptertjenesten og Den kongelige politieskorte.

Beredskapstroppen er politiets spesielle innsatsenhet mot terror, organisert og annen alvorlig kriminalitet. Beredskapstroppen skal besitte den høyeste operative spisskompetanse i norsk politi.

Beredskapstroppen skal bistå med polititaktiske råd og yte bistand på taktisk, operasjonelt og strategisk nivå til alle landets politidistrikter inkludert Sysselmannen på Svalbard.

Politihøgskolen tilbyr i nært samarbeid med Beredskapstroppen en utdanning for innsatspersonell til politiets Beredskapstropp. Det vil bli avholdt fysisk opptak uke 19 og 20 i 2019. Seleksjon og fagsamlinger høsten 2019, mens eksamen avholdes våren 2020. Utdanningen gir 30 studiepoeng.

Utdanningen er svært krevende fysisk og psykisk og setter store krav til søkernes personlige egnethet, ferdigheter og motivasjon.

NB! Politihøgskolestudenter som får bachelorgrad sommeren 2019, har mulighet til å søke og gjennomføre opptak i ukene 19 og 20 i 2019

Gå til søknadsskjema
Til toppen