Frist: Snarest

Avdelingsleder/politiinspektør

Stillingen er satt passiv.

Finn ledige stillinger.

Politiets utlendingsenhet (PU) er et særorgan underlagt Politidirektoratet og har i dag ca. 550 ansatte. PU registrerer og identifiserer asylsøkere. I tillegg er det enhetens oppgave å transportere ut asylsøkere som har fått avslag på søknad om opp

Avdelingsleder for Felles enhet for Internat og Flyplasslogistikk - ledig stilling for snarlig tiltredelse

Avdelingen er nyopprettet som følge av omorganisering, med virkning fra 01.01.2020, og består av Utlendingsinternatet og Utreisesenteret - organisert til en ny Enhet for Internat og Flyplasslogistikk. 

Avdelingen blir brukt for å sikre gjennomføringen av tvangsretur i saker med stor rømningsfare. Driften av avdelingen er kunnskapsbasert og skal sikre et humant og sikkert opphold for utlendingen. Enheten vil fra oppstart ha totalt 190 ansatte. 

Avdelingsleder har overordnet ansvar for daglig drift og utvikling av den nye avdelingen. I dette ligger strategi og ledelse med fokus på måloppnåelse, videreutvikling av avdelingens ansvarsområde samt økonomistyring. Avdelingsleder rapporterer til Sjef PU og inngår i politimesterens ledergruppe.

Til å lede avdelingen søker vi en samfunnsorientert leder med evne til å drive strategisk utviklingsarbeid på grunnlag av til enhver tid faglig oppdatert kunnskap. Vi søker en tydelig, nytenkende og samlende leder som kan lede og videreutvikle en organisasjon med krevende oppgaver. Evne til å bygge gode samarbeidsformer og relasjoner internt og eksternt er avgjørende. 

Arbeidsoppgaver
 • Strategisk, faglig og administrativt ansvar for avdelingen
 • Ansvar for avdelingens virksomhetsplan
 • Daglig drift og utvikling av avdelingen
 • Strategisk utviklingsarbeid, utrede alternativer og konsekvenser
 • Personal-, budsjett- og resultatansvar for avdelingen og internatet
 • Sikre god ressursutnyttelse
 • Kvalitetssikring og effektivisering av rutiner og arbeidsformer
 • Utarbeide beslutningsgrunnlag for PUs ledelse
 • Bidra til kontinuerlig oppdatering innen fagområdene, lovverk og forskrifter
 • Rekruttering og kompetansehevende tiltak etter behov
 • Bidra aktivt i PUs ledergruppe  
Kvalifikasjoner
 • Høyere utdanning - politihøgskolen og/eller master i rettsvitenskap
 • Ledererfaring er nødvendig, og det er ønskelig med erfaring fra endringsledelse.
 • Lederutdanning er ønskelig. 
 • Minimum tre års erfaring som leder, fortrinnsvis fra politiet, kriminalomsorgen, utlendingsfeltet
 • Kandidaten må kunne vise til konkrete resultater fremskaffet gjennom godt lederskap
 • Erfaring fra drifts- og utviklingsoppgaver 
 • Gode norsk- og engelskkunnskaper (muntlig og skriftlig)
 • God IKT-kompetanse

Tilsetting krever plettfri vandel og at man for øvrig anses skikket til en stilling i politiet. Vandels- og skikkethetsvurdering vil bli foretatt. Du må kunne sikkerhetsklareres.
Personlige egenskaper
 • Målrettet, løsningsorientert og med god gjennomføringsevne
 • God helhetsforståelse og evne til å ta beslutninger
 • Strukturert og planmessig
 • Trygghet i lederrollen og evne til å motivere og utvikle medarbeidere
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner 
Vi tilbyr
 • Stillingen lønnes som politiinspektør, SKO 0290, lønn kr 893.900 - 1.046.600
 • Gode muligheter for faglig utvikling
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, med bl.a. mulighet for boliglån og forsikring
 • Avdelingsleder vil delta i PUs lederjour etter fastsatt avtale  
 • Kontaktinformasjon Arne Jørgen Olafsen, Sjef PU, 926 17 500, arne.jorgen.olafsen@politiet.no
  Brita Cecilie Lilaas-Skari, Visepolitimester, 452 09 309, brita.cecilie.lilaas-skari@politiet.no
Gå til søknadsskjema
Til toppen