– Publikum ønsker seg både faktisk trygghet og følt trygghet. Norge trenger flere politifolk som kan gi folk trygghet og reduksjon i kriminalitet, sier Kent Skibstad.
– Publikum ønsker seg både faktisk trygghet og følt trygghet. Norge trenger flere politifolk som kan gi folk trygghet og reduksjon i kriminalitet, sier Kent Skibstad.

– Ulogisk at politistudenter ikke får jobb

121 av årets avgangsstudenter fra Politihøgskolen (PHS) er fortsatt arbeidssøkere. – De burde gått rett inn i jobb, sier Kent Skibstad.

Publisert Sist oppdatert

Lederen for Politiets Fellesforbunds (PF) studentforening PF-Studentene, synes det er ulogisk at politistudenter skal vente på jobb, når det er behov for politifolk.

– Man bør kunne gå rett inn i en jobb i politiet. Der er jeg uenig med justisminister Anders Anundsen. Samtidig må man på andre siden kunne forvente av oss politistudenter at vi tar imot de stillingene som er ledige og tilgjengelige. Vi kan ikke takke nei til en jobb, selv om det ikke er drømmejobben. Vi må ta erfaringen, og jobbe seg opp der vi vil, mener Skibstad.

Ferske tall fra PF og Politidirektoratet (POD), viser at det fortsatt er 121 av årets avgangskull fra PHS som søker politijobber, men som ikke har fått jobb i etaten. Tilsvarende tall for 2013-kullet er 28.

– Det er helt ulogisk at politistudenter skal stå arbeidsledige, når staten Norge trenger politifolk. At behovet er her, er klart og tydelig. Det sier regjeringen også, både den gamle og den nye, påpeker studentlederen.

LES OGSÅ: HAR SØKT OVER 100 STILLINGER UTEN RESPONS

– Studentene vil bidra

Han viser til det uttalte målet om to politiansatte per 1000 innbyggere innen 2020. For at det skal nås, må alle nye politifolk få jobb.

– Publikum ønsker seg både faktisk trygghet og følt trygghet. Norge trenger flere politifolk som kan gi folk trygghet og reduksjon i kriminalitet, sier Skibstad.

Han viser til terrortrusselen i oktober.

– Når antallet politifolk ute i gata økte, gikk kriminaliteten ned. Det ulogiske var at den økte bemanningen på gata ble løst ved at etterforskere ble tatt ut og satt inn på orden. Mens etterforskningsstillingene da sto tomme, sto det mange flinke politistudenter og ventet på jobb. Etterforskning rundt i Norge lider under store saksmengder og manglende ressurser. Hvorfor ikke ansette nyutdannede politistudenter på etterforskning? Fremskrittspartiet og Høyre gikk begge til valg på at de skulle øke politistyrken i Norge. Da er spørsmålet: Hvorfor står studentene arbeidsledige?

– Det går for sent

Tallene viser også at 205 av årets kull har fått fast jobb, mens 338 er i vikariater og midlertidige stillinger - hvorav 218 er i vikariater med varighet på maks to måneder.

– Vi ser at det går framover, og det er vi positive til, men det går for sent, mener Skibstad.

Han er bekymret for at det er mange som er i vikariater sammenlignet med faste stillinger.

– Nyutdannede må være forberedt på å flytte på seg, men det må ikke bli slik at politifolk blir arbeidsnomader. Vi må også kunne etablere oss med hus og familie. Det blir problematisk hvis en må gå fra vikariat et sted til vikariat et annet sted. Det er greit med vikariat, men da bør det munne ut i en fast stilling.

Studentlederen sier det ikke bare er hensynet til politifolkene som veier tyngst i den betraktningen, men tapet for lokalsamfunnet som mister politiressurser.

– Det handler også om lokal forankring, desentralisert politi og de ti grunnprinsippene. Se for deg et vanskelig ungdomsmiljø, som det tar tid å komme innpå, tid å bygge tillit til. Hvis du når du begynner å kjenne lokalmiljøet og ungdommene må flytte til et annet sted og et annet vikariat, må denne prosessen starte på nytt. Det blir et vakuum og et tap hvis folk og kompetanse forsvinner slik.