20. April

om 19 dager

Strafferettskonferansen i Loen 2020

  • Fra: 20. April 2020 10:00
  • Til: 21. April 2020 14:00
  • Sted: Hotel Alexandra, Loen

Les mer (strafferettskonferansen.com)

Strafferettskonferansen i Loen har vært arrangert av Kriminalomsorgen region vest siden begynnelsen av 90-tallet.

Den har hvert år samlet representanter fra politi/påtalemyndighet, domstolene, kriminalomsorgen, forsvarere, helsemyndigheter og andre samarbeidspartnere fra hele landet for å belyse aktuelle problemstillinger i strafferettspleien.

Konferansen er en viktig arena for styrking av kompetanse og samarbeid i de fagmiljøene som arbeider med strafferett, straffegjennomføring og rettspsykiatri.

Til toppen