22. October

Den nasjonale konferansen mot radikalisering og voldelig ekstremisme 2019

 • Fra: 22. October 2019 09:00
 • Til: 22. October 2019 17:00
 • Sted: Quality airport hotel Sola

Les mer (regjeringen.no)

Årets konferanse, som avholdes i Stavanger 22. oktober, vil belyse flere temaer innen blant annet høyreekstremisme og forebygging.

Konferansen arrangeres av Sør-Vest politidistrikt, i samarbeid med Stavanger kommune og Politidirektoratet, på vegne av Justis- og beredskapsdepartementet.

Foreløpig program:

 • Politidirektør Benedicte Bjørnland innleder
 • Sjef-PST Hans Sverre Sjøvold innleder
 • Forskningsprosjektet «Radiskan» v/Forsvarets Forskningsinstitutt
 • Samarbeid mot voldelig ekstremisme på Nord-Jæren
 • Høyreekstremisme – trender og utfordringer
 • Veien inn i – og ut av ekstremismen v/tidligere nynazist Kimmie Åhlen
 • Forebygging av ekstremisme i universitets- og høyskolesektoren
 • Retur fra konfliktområder v/RVTS
Til toppen