23. september

Redningskonferansen 2019

  • Fra: 23. september 2019 09:00
  • Til: 23. september 2019 17:00
  • Sted: Scandic Oslo airport

Les mer (redningskonferansen.no)

Viking Sky-aksjonen og snøskredet i Tamokdalen blir hendelser som gjennomgås på Redningskonferansen i år, i tillegg til en rekke interessante foredrag og workshops som belyser samvirket i Norge – slik at vi kan gjøre det enda bedre neste gang. 

Program

Innledning
Ingvil Smines Tybring-Gjedde, samfunnssikkerhetsminister Justis- og beredskapsdepartementet 

FELLES SITUASJONSFORSTÅELSE:

Krisekoordinering i det norske styringssystemet. Noen dilemmaer og refleksjoner.
Helge Renå, Ph.D. Police Coordination in Crisis, Universitetet i Bergen

De frivillige rednings- og beredskapsorganisasjonenens rolle i dagens samfunn. (WHAT IF II).
Hva inneholder rapporten og hva bør den brukes til?
Bente Asphaug, daglig leder FORF (Frivillige organisasjoners redningsfaglige forum)

Anerkjennelse av faktisk kompetanse og sertifisering av frivillige – redningsaksjoner og operativ innsats – tiltak for motivering og nyrekruttering
Turid Irene Turunen og Marit Louise Malin, Røde Kors Hjelpekorps Karasjok/Kautokeino

Hva SAR-rapportene viser. Hvordan kan vi hente ut erfaringer for bedre beslutningsgrunnlag i redningsaksjoner?
Jan-Gunnar Hole, leder Insoft

Når redderen må reddes
Marco Yurachek, redningsmann og klatrer fra Canada. Yurachek, vil ta oss gjennom en  redningsaksjon hvor han ble hardt skadet etter en klatreulykke. Foredrag på engelsk.

Snøskredet i Tamokdalen 

  • Hvorfor fikk ingen gå inn? Sikkerhet for mannskap. Vurderinger som ble gjort
  • Vurderinger og lojalitet til beslutninger.
  • Ventestress; hva gjør det med innsats når de må vente og de vet noen er i nød «der ute»?

Paneldebatt ledet av Siri Lill Mannes

VIKING SKY : Sekunder fra katastrofe Hvordan fungerte samarbeidet under aksjonen? 

Den store «testen» av samvirkeprinsippet i norsk redningstjeneste

  • Kort om situasjonsbildet, ved losen på Viking Sky
  • Organisering av redningsaksjonen, «Alle mann til pumpene», ved HRS
  • Hvordan organisere kaoset som oppstår på land? LRS og ILKO
  • Hvordan evakuere nesten 1400 personer på en best mulig måte? 330 og CHC

Paneldebatt ledet av Siri Lill Mannes

Til toppen