20. september

Avlyst - IPA Fagkonferanse

  • Fra: 20. september 2019 09:00
  • Til: 21. september 2019 16:00
  • Sted: Kripos, Oslo

Les mer (ipanorway.no)

Dette arrangementet er avlyst:

IPA ser betydningen av økt fokus på tverretatlig samarbeid. Konferansen tar opp temaer som politi i digitalisert samfunn, økonomisk kriminalitet, arbeidslivskriminalitet, parallelle samfunn, kriminalteknikk og nytt folkeregister.

Politiet, Skatteetaten, Tolletaten, Arbeidstilsynet og NAV Kontroll har foredrag på konferansen. I tillegg kommer Nasjonal Operativ Avdeling i Stockholm (tidligere Rikskrim).

Her får du faglig påfyll gjennom ny kunnskap om hvordan de tverrfaglige etater jobber. Du kan utveksle erfaring med gode kolleger fra alle etater. I tillegg får du mulighet til å treffe kollegene i hyggelig sosialt samvær på kvelden.

Til toppen