6. May

Nasjonal beredskapskonferanse 2019

  • Fra: 6. May 2019 09:00
  • Til: 7. May 2019 16:00
  • Sted: Terningen Arena, Elverum

Les mer (konferanser.hil.no)

«Totalforsvaret og ukjente trusler»

For tredje år på rad arrangerer Høgskolen i Innlandet (HINN), Forsvarets høgskole (FHS) og Politihøgskolen (PHS) Nasjonal beredskapskonferanse.

Årets tema for konferansen er “Totalforsvaret – hvordan forsvarer vi oss mot fremtidens ukjente trusler?

Konferansen tar opp spennende og dagsaktuelle problemstillinger knyttet til samfunnssikkerhet, beredskap og krisehåndtering:


–  Er befolkningen forberedt på å klare seg selv noen dager?
–  Hva gjør vi om strøm, mat og vann er borte over lengre tid?
–  Har vi god nok beredskap mot digitale trusler?

Utfordringene peker mot at både sivilsamfunn og beredskapsaktører må trekke i samme retning:
«I et samfunn som endres hele tiden må vi også ha et troverdig totalforsvar. Kort fortalt er totalforsvaret hvordan alle som jobber med beredskap i Norge kommer sammen for å håndtere de aller vanskeligste krisene.» – Per Brekke, DSB.

Vi ønsker å skape en arena for debatt som er både tankevekkende og løsningsorientert. Hovedtemaene på årets nasjonale beredskapskonferanse er egenberedskap i befolkningen, ukjente trusler, fremtidscenarier og erfaringsutveksling fra inn- og utland.

På konferansen diskuterer vi hvordan vi skal samarbeide for å møte fremtidens ukjente trusler til lands og til vanns, i lufta og i cyberdomenet. Sivil så vel som militær infrastruktur vil være relevante mål for fremtidens fiendtlige aktører, enten dette er statlige militærstyrker eller kriminelle enheter. Det er påkrevet at alle bidrar både med forebyggende og konsekvensreduserende tiltak, og at utfordringene belyses fra alle relevante perspektiver.

Vi trekker inn nasjonale og internasjonale ledere og fagpersoner med praktisk erfaring fra håndtering av terror og andre typer uønskede hendelser, og som vil dele av sin erfaring og peke på læringsmomenter fra slike hendelser. Hva er suksessfaktorer i håndteringen av hendelsene, og hva skal til for at vi skal føle oss trygge fremover?

Målgrupper for konferansen er operative ledere innenfor politi, forsvar, brann & redning, kommunal og regional administrasjon, statsforvaltningen, industri og næringsliv, helsesektoren, frivillige organisasjoner, og studenter/fagpersoner innen beredskap- og krisehåndteringsrelaterte fag. Andre aktører og fagmiljøer, f. eks personer med ansvar for IKT, HMS og fysisk sikring i sin virksomhet, vil også finne interessante innslag på konferansen.

Konferansen er gratis og arrangeres i år på Terningen Arena i Elverum 6. til 7. mai (lunsj til lunsj). Vel møtt!

Til toppen