6. juni

Politihøgskolens Forskningskonferanse 2019

  • Fra: 6. juni 2019 08:00
  • Til: 7. juni 2019 16:00
  • Sted: Politihøgskolen, Majorstua

Les mer (facebook.com)

POLITIMETODER I ENDRING

Over to dager utforsker kjente foredragsholder fra inn- og utland spørsmål som oppstår ved bruk av nye politimetoder, den nye politirollen og utvisking av skiller mellom proaktive og reaktive politimetoder.

Påmelding kommer.

Program torsdag 6. juni
Del 1: Etterretning og forebygging

• Can the appliance of science resolve policing’s problems? Adrian James
• Lessons learned i UK, Nick Tilley
• Et kritisk blikk på etterretningsbasert politiarbeid i praksis – om bruk av skjønn, Helene Gundhus, Christin Thea Watne og Niri Talberg
• Følgeevaluering av pilot på kunnskapsbaserte politipatruljer, Torgeir Winsnes og Eirik Steen
• Fra forebygging til etterretning: Endringer i kunnskapsbasert politiarbeid fra 2001-2017, Erling Børstad

Del 2: Etterforskning og etterretning
• Etterforskning og bevis i et rettslig perspektiv: utfordringer med bruk av etterretningsdata, Eiving Kolflaath
• Koordinering på tvers av etatsgrenser i Lime-saken: skatt, NAV og politi deler data, Heidi Fischer Bjelland og Annette Vestby
• Politimetoder og etterforskning i ulvesaken: kommunikasjonskontroll, Tarjei Istad og Joachim Schjolden
• Sofadebatt: Hvem har mest nytte av etterretning - forebyggeren eller etterforskeren?
• Velkommen til sommerfest!

Fredag 7. juni

Del 3: Teknologi og rettssikkerhet, dilemmaer, overvåking

• Etikk og bruk av sosiale medier i politiet, Kira Vrist Rønn
•Om Cybercrime senteret, Olav Skard Jørgensen
• Indicia - hvor troverdig og pålitelig er informasjonen, Torstein Eidet
• Om tolletatens bruk av Palantir, Bård Karsten Reitan og Hege Fredhall
• Samfunnssikkerhet, personvern og effektivitet – er dette nødvendigvis motsetninger? Betraktninger om utvisking av skiller mellom etterforskning, etterretning og forebygging, Ketil Haukaas
• Om risiko og risikovurderinger, Per Morten Schiefloe
Avslutning

Til toppen