22. May

Nasjonal konferanse om å forebygge vold i nære relasjoner 2019

 • Fra: 22. May 2019 09:00
 • Til: 22. May 2019 16:00
 • Sted: Oslo kongressenter

Les mer (kriminalitetsforebygging.no)

På oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet arrangerer Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging (Kfk) den tredje nasjonale konferansen om å forebygge vold i nære relasjoner. 

Bekreftede innledere/temaer :

 • Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM) – Istanbulkonvensjonens betydning for forebygging av vold i nære relasjoner i Norge
 • Veterinærhøgskolen – «Sammenhengene mellom vold i nære relasjoner og vold mot dyr»
 • Oslo Sanitetsforening – «Ressursvenner – guider til ny giv»
 • Nationellt Centrum för kvinnofrid – Erfaringer fra «Webbkurs om våld»
 • Likestillingssenteret – «Trygg i egen seksualitet» og «Viktig interessant person (VIP)»
 • Alternativ til vold (ATV), Stavanger – «Bryt voldsarven»
 • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet – Erfaringer med «SNAKKE» 
 • Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress – Kommunale handlingsplaner mot vold i nære relasjoner
 • Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge –«MST-CAN: Tryggere familier»
 • NOVA –«Besøksforbud – et virksomt beskyttelsestiltak for voldsutsatte»

Regionalt kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri ved Oslo Universitetssykehus – «Er det noen som har forhøyet risiko for å bli utsatt for vold i flere parforhold? En systematisk litteraturstudie»

Sant/usant – «Scener fra oppveksten» og «Emilieprosjektet»

 NOVA – «Prosjekt November»

Målet for konferansen er å øke kunnskap om forebygging av vold i nære relasjoner, både fra et forskningsperspektiv og fra praksis.

Målgruppe for konferansen er forskere, behandlere, kommunalt tilsatte, frivillige organisasjoner, politikere og praktikere som ønsker mer kunnskap om å forebygge vold i nære relasjoner.

Konferansier er Anna Marie Seljebø, seniorrådgiver ved Kompetansesenter for Kriminalitetsforebygging.

Det vil bli servert rundstykker, kaffe og te ved ankomst, og en minglelunsj med wraps, te og kaffe. Konferansen er gratis.

Til toppen