12. desember

Nasjonal konferanse om kvinner under kriminalomsorgens ansvar

  • Fra: 12. desember 2018 10:00
  • Til: 12. desember 2018 15:30
  • Sted: KRUS, Solheimsgata 21, Lillestrøm

Les mer (krus-katalogen.no)

Formålet med konferansen er å dele kunnskap og temaer som er særskilte for kvinner under kriminalomsorgens ansvar. Dette gjelder både under varetekt, straffegjennomføring i og utenfor fengsel, og i forbindelse med tilbakeføring. Konferansen vil blant annet ta for seg strategien for kvinner - hva er gjennomført og hva bør prioriteres videre? 

Program:

Onsdag 12. desember 

10.00 – 10.10 Åpning av konferansen

10.10 – 11.10 Strategi for kvinner under kriminalomsorgens ansvar. v/KDI Veien videre. Praktiske utfordringer. v/representant fra fengsel og friomsorg     

11.10 – 11.25 PAUSE

11.25 – 12.00 Brukererfaring v/to domfelte: Fengsel og EK

12.00 – 12.45 LUNCH

12.45 – 13.45 Nordisk perspektiv. Erfaringer fra Sverige og Danmark

13.45 – 14.00 PAUSE

14.00 – 14.30 JURKs nye rapport om kvinner i fengsel

14.30 – 15.10 Skam/stigma for kriminelle kvinner v/psykolog

15.10 – 15.30 Evaluering og avslutning

Målgruppe:

Ledere og tilsatte i kriminalomsorgen, samarbeidspartnere i forvaltningen og andre interesserte. Dette er et felles arrangement.

Påmeldingsfrist: 5. november

Til toppen