12. mars

om ca. 1 måned

PKF-konferansen 2019

  • Fra: 12. mars 2019 09:24
  • Til: 13. mars 2019 16:00
  • Sted: Thon Hotel Airport, Gardermoen

Les mer (pkforum.no)

Politiets kriminalitetsforebyggede forum arrangerer årlig PKF-konferansen som er den største nasjonale møteplassen for kriminalitetsforebyggere.

Arbeidet med å planlegge konferansen er igang. PKF-styret har nedsatt egen konferansegruppe hvor også representanter fra Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging og Politidirektoratet er invitert med.  Vi vil gjerne ha innspill fra våre medlemmer.

Til toppen