4. februar

Samfunssikkerhetskonferansen 2019

 • Fra: 4. februar 2019 09:00
 • Til: 5. februar 2019 15:00
 • Sted: Radisson Blu Plaza, Oslo

Les mer (dsb.no)

Samfunnssikkerhetskonferansen 2019 (Samsik19) arrangeres 4. og 5. februar. Konferansen skal handle om viktige globale utviklingstrekk og hvordan disse påvirker ulike kritiske samfunnsfunksjoner i Norge.

DSBs Samfunnssikkerhetskonferanse er relevant for alle som har en rolle innen samfunnssikkerhet, beredskap eller krisehåndtering.

Tema for Samsik19 er "Globale utviklingstrekk – konsekvenser for det norske samfunnet". Hvilken betydning får de globale endringene og hendelsene for det norske samfunnet som helhet og det enkelte individ? Hvordan kan vi forebygge og ha en beredskap for å møte disse endringene og utfordringene?

Årets konferanse har nok en gang mange spennende foredragsholdere! Følgende har allerede bekreftet at de kommer:

 • Tor Mikkel Wara, Justis- og beredskapsminister
 • Elisabeth Aarsæther, direktør, Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom)
 • Elisabeth Vik Aspaker, fylkesmann, Fylkesmannen i Troms
 • Benedicte Bjørnland, sjef, Politiets sikkerhetstjeneste (PST)
 • Cecilie Daae, direktør, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)
 • Dan Eliasson, direktør, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
 • Hans Christian Holte, skattedirektør, Skattedirektoratet
 • Frithjof Jacobsen, leder, Kommentaravdelingen VG
 • Idar Kreutzer, administrerende direktør, Finans Norge
 • Steinar Madsen, fagdirektør, Legemiddelverket
 • Petter Schjerven, programleder
 • Bård Vegar Solhjell, generalsekretær, Verdens Naturfond (WWF) Norge
 • Camilla Stoltenberg, direktør, Folkehelseinstituttet (FHI)
 • Ulf Sverdrup, direktør, Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI)
 • Og flere vil komme!  

  Påmeldingsfrist: 14. januar 2019
Til toppen