13. august

Samtale/debatt på Arendalsuka om forebygging og A-krim

  • Fra: 13. august 2018 15:00
  • Til: 13. august 2018 16:00
  • Sted: Madam Reiersen i Arendal

Les mer (arendalsuka.no)

Parat politiet / Norges Politilederlag arrangere en samtale/debatt på Arendalsuka. 
Under temaet «Forebyggende som politiets primærstrategi» vil vi legge bl.a.legge vekt på politikontaktrollen. Innledninger ved avdelingsdirektør Kristin Kvigne i Politidirektoratet og tidligere lensmann Bjørn Håvard Olsen, som nå er politikontakt i fem kommuner i Telemark. Deretter vil det bli en samtale om politiets strategi er tilstrekkelig for å skape trygghet der lensmannskontoret er lagt ned. 

Under temaet om Arbeidslivskriminalitet (A-krim) vil Skattedirektoratet og ØKOKRIM sjef Trond Eirik Schea innlede. Deretter blir det en debatt om A-krim samarbeidet er et hensiktsmessig tiltak for å bekjempe arbeidsmarkedskriminalitet.

Til toppen