21. august

Rusreformkonferansen

  • Fra: 21. august 2018 08:30
  • Til: 21. august 2018 16:00
  • Sted: Vika Kino, Oslo

Les mer (rusreformkonferansen.no)

Foreningen Tryggere Ruspolitikk inviterer til Rusreformkonferansen 21.august i Oslo.

Helseministeren, representanter fra reformutvalget, ansatte i politiet, jurister, leger, psykologer, pårørende,
brukere og mange andre interessenter vil være til stede.

Programmet:
8.30 Registrering, mingling og kaffe
 
9.15 Åpning og kulturelt innslag
 
9.30 Velkommen
Aksel Braanen Sterri - konferansierer og Ina Roll Spinnangr - Organisasjonsleder, FTR
 
9.40 Åpningstale ved Manuel Cardoso, visegeneralsekretær, Direktoratet for koordinering av narkotika- og alkoholmisbruk i Portugal (SICAD).
 
10.00 Hvorfor trenger vi en rusreform og hvilke utfordringer skal rusreformutvalget svare på? Helseminister Bent Høie
 
10.20 Hva bør være målene for ruspolitikken?
Ole Martin Moen, forsker i filosofi ved Universitetet i Oslo
 
10.45 Myter og fakta om Portugalmodellen
Helene Jensvoll, forsker og ansatt i European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction
 
11.15 Kort pause med frukt
 
11.30 Hva må endres for å få en tryggere ruspolitikk? Hva slags tilbud trenger brukerne?
Arild Knutsen, leder av Foreningen for en Human Narkotikapolitikk og Ronny Bjørnestad fra ProLAR-Nett
 
11.30 Experiences from Law Enforcement Assisted Diversion (LEAD) - from an enforcement based to a health-based approach in the police.
Mange amerikanske byer tar grep for å redusere de negative effektene av kriminalisering. LEAD er en ny strategi for å forbedre offentlig sikkerhet og helse der man tilbyr hjelp fremfor straff for utvalgte mindre alvorlige lovbrudd. James Pugel var midlertidig politimester for Politiet i Seattle og sjefsassistent på King County Sheriff's Office, og har ledet implementeringen av LEAD i begge disse store politienhetene.
 
12.00 Panelsamtale: Portugalmodellen i form og ånd – trenger vi kopiere alt?
Bård Standal (skribent i Dagbladet), Tone Tellevik Dahl (A), byråd for eldre, helse og arbeid), Carl-Erik Grimstad (V), medlem av Helsekomiteen på Stortinget
 
12.10 Hjelpe, ikke tvinge
Advokat og tidligere Høyesterettsdommer Ketil Lund, psykolog Anne Helene Tveit og pårørende Ane Ramm.
 
12.30 Lunsj
 
13.15 Tilknytning og relasjonenes betydning for å bekjempe avhengighet.
Kari Lossius, fagdirektør Bergensklinikkene
 
13.15 Debatt: Hvordan bør unge som bruker rusmidler møtes av Politiet og hvilke suksesskriterier bør forebyggingen ha?
Bård Dyrdal fra LEAP og en representant fra Norsk Narkotikapolitiforening
 
13.30 Anbefalinger til den norske rusreformen
Dagfinn Hessen Paust, advokat og nestleder i Foreningen Tryggere Ruspolitikk
 
13.45 Drug checking as a preventive measure
Daan Van Der Gouwe, Trimbos Institute, Nederland
 
14.00 Hvordan hjelpe de som faller utenfor LAR og behovet for å endre lovverket for medikamentell behandling.
Lege Sverre Eika fra 24SJU
 
14.10 What are the keys to Switzerland's success in substitution treatment?
Marc Vogel, overlege ved senter for avhengighetslidelser, UPK Basel
 
14.20 Cannabis Social Clubs i Belgia
Anne Line Bretteville-Jensen, FHI
 
14.45 Kaffepause
 
15.00 Hva kan man lære fra samfunnsforskningen når en ny ruspolitikk skal utformes?
Ole Røgeberg samfunnsøkonom og seniorforsker, Frischsenteret
 
15.30 Den verdiløse pasienten
Ingeborg Senneset er journalist og forfatter av boken “Anorektisk” som ble en umiddelbar bestselger. For kun få år siden holdt Senneset på å dø av anoreksi, etter å ha vært alvorlig syk siden barndommen. Som kjent ansikt bruker hun konsekvent og uselvisk stemmen sin til å løfte de som faller utenfor.
 
16.00 Avslutning
Til toppen