7. juni

Dramatisk bortfall av strøm i Oslo - Krisespill 2018

  • Fra: 7. juni 2018 09:00
  • Til: 7. juni 2018 15:00
  • Sted: Den Gamle Krigsskolen (T-10)

Konseptet for seminaret er faglig informasjon og gjennomføring av et krisespill (tabletop) med et tidsaktuelt scenario. Temaet for «Krisespill 2018» er dramatisk og vedvarende bortfall av strøm i hovedstaden. Situasjonen som oppstår utfordrer deltakerne til å finne gode løsninger på en rekke viktige problemstillinger. Dagen vil bli innledet med foredrag som danner bakteppe for utøvelse av krisespillet.

Etter lunsj deles deltakerne inn i grupper for å gjennomføre en skrivebordøvelse. Gruppene skal
diskutere seg frem til løsninger på ulike problemstillinger og presentere disse i plenum. Hver
gruppe settes opp med en faglig veileder.

Scenarioet er utarbeidet i et samarbeid mellom KFB og sjefsforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), Bjørn Olav Knutsen.


Alle som er opptatt av samfunnssikkerhet og beredskap er velkommen!

Seminaret er gratis. Lunsj kan kjøpes på stedet for kr.100,-.

Meld deg på i dag til:
kfb@kfb.no
eller 22 47 82 60
Til toppen