19. oktober

IPA - fagkonferanse

 • Fra: 19. oktober 2018 13:00
 • Til: 20. oktober 2018 16:00
 • Sted: Kripos

Les mer (ipa-norway.no)

IPA Norsk seksjon hadde i oktober 2017 en regionsamling på IPA´s sitt informasjons- og utdanningssenter på Gimborn utenfor Køln i Tyskland hvor det ble vedtatt å nedsette en arbeidsgruppe med henblikk planlegging av en IPA Fagkonferanse høsten 2018. IPA er som kjent verdens største politiorganisasjon med ca. 360.000 medlemmer i ca. 66 land og hvor IPA Norsk seksjon har pt. ca. 2.000 medlemmer over hele landet fordelt på 13 regioner

Arbeidsgruppen har hatt mye dialog med Kripos, blant annet med hensyn til utlån/leie av konferansesenteret på Kripos. Denne anmodningen har vært forelagt ledelsen for Kripos og hvor det er gitt godkjenning for at IPA Norsk seksjon kan gjennomføre konferansen på Kripos, se vedlagte foto. I tillegg har vi fått tilsagn om at det tilrettelegges for servering av lunsj lørdag 20. oktober 2018. 

Konferansen vil være tverrfaglig med foredrag med internasjonalt tilsnitt og tema/innhold. Konferansen vil være målrettet mot norske deltakere og de fleste foredragene vil bli avholdt på norsk. Men i tillegg vil det bli en svensk foredragsholder fra Polisen i Rinkeby/Stockholm og man er i dialog med å få en foredragsholder (på engelsk) fra politiet i Mechelen, Belgia (pt. ikke avklart).

Til nå har arbeidsgruppen fått avklart alle foredragene bortsett fra et eventuelt foredrag fra politiet i Belgia:

 • Oslo politidistrikt v./pob Per Husan fra Finans og miljø:  Tema - Hvordan bli mangemillionær på 3 måneder, Moms svindel i Europa  
 • Oslo politidistrikt v./pob Kim A. Hiorth og Therese Lutnæs:  Tema - Minoritetskontakter, arbeid med den kvinnelige delen av minoritetsbefolkningen  
 • Kripos /- Interpol-Europol v./seksjonsleder Egon H. Kvigne:  Tema - Internasjonalt politisamarbeid, organisasjon og oppgaver 
 • Kripos v./Lise Dunham:  Tema - Flyktningskrisen til Europa. Norsk bidrag Triton og Frontex (redning/-supply skip) 
 • Polisen i Rinkeby/Stockholm v./teamleder Erik Ahnlund:  Tema - Paralellsamfunn og vold mot politiet
 • Skatteetaten/Skattedirektoratet v./Marianne Henriksen: Tema - Viktigheten av en god helhetlig identitetsforvaltning, modernisering av Folkeregisteret  
 • Tolletaten/Tolldirektoratet v./Alf Røgeberg fra Etterretningssenteret: Tema - endelig ikke fastsatt, men innenfor angitte fagfelt til foredragsholder. 
 • NAV Kontroll v./direktør Sverre Lindahl: Tema - Samarbeid på tvers av landegrensene, innhenting av informasjon fra utlandet   

Fagkonferanse fredag 19. oktober 

Kl. 13:00 - 13:30, kort info og åpning ved Presidenten i IPA Norge og en sentral politileder(e) (Ev. Sjef Kripos/og ev. Politimester Oslo)
Kl. 13.30 - 14:15, foredrag
Kl. 14:15 - 15:00, foredrag
Kl. 15:00 - 15:30, pause med kaffe/- frukt og kontakt utveksling
Kl. 15:30 - 16:15, foredrag
Kl. 16:15 - 16:30, avslutning, info videre program

Fagkonferanse lørdag 20. oktober 

Kl. 10:00 - 10:45, foredrag
Kl. 10:45 - 11:30, foredrag
Kl. 11:30 - 11.45, kaffepause
Kl. 11:45 - 12:30, foredrag
Kl. 12:30 - 13.30, lunsj
Kl. 13:30 - 14:15, foredrag
Kl. 14:15 - 15:00, foredrag
Kl. 15:00 - 15:15, kaffepause
Kl. 15.15 - 16:00, foredrag
Kl. 16:00 - 16:30, oppsummering og formell avslutning av konferansen

Bevertning under fagkonferansen:

Tilgang til kaffe/kaffemaskin og vann før konferansen, i pausene og i lunsjen.
Oppskåret frukt og egnet grønt i små biter på fat, settes ut på bord i foajeen.
Lunsj servert i kafeen, enkle smørbrød/snitter

Konferansedeltakere

Arrangør av konferansen vil være IPA som er en frivillig selvstendig privat politiorganisasjon og største delen av antall plasser til konferansen vil således være forbeholdt IPA medlemmer og politiet. Men hvis fastsatte kvotefordelingen ikke fylles opp med nok påmeldinger, vil ledige plasser bli tilbudt påmeldte deltakere fra øvrige etater som ikke har fått plass. 

Kvotefordelingen er foreløpig fastsatt som følger:

 • IPA medlemmer og øvrige tjenestemenn fra politiet som ikke er medlemmer: ca. 125 plasser
 • NAV Kontroll, Skattetaten og Tolletaten: ca. 25 plasser hver, totalt 75 plasser
 • Inviterte deltakere/gjester, til disp: 25 plasser


Velkomst treff fredag

Her legges det opp til et uformelt treff for konferansedeltakerne. Inngått forhåndsavtale med en velegnet Café i Oslo sentrum, fra ca. kl. 19:00.

Felles middag/bankett lørdag

Dette blir lagt opp til en avslutning av konferansen med middag/bankett av litt formell karakter. Trolig vil Banketten bli avholdt enten på Scandic Hotel Helsfyr (forhåndsavtale/reservasjon inngått) eller i foajen på Kripos, oppstart ca. kl. 19:00-20:00.

Konferanse avgift - påmelding

En målsetting er at konferanse avgiften ikke settes for høyt, men dette vil også være avhengig av om Arbeidsgruppen klarer å få inn støtte bidrag fra ulike hold, både privat (sponsorer/reklame) og statlig hold (etater som deltar/representert på konferansen).

Det gis anledning til å ha en fleksibel påmelding ved at man kan krysse av for ulike deltakelse, både for den faglige og sosiale delen. Arbeidsgruppen mener konferanse avgiften bør ligge på et rimelig nivå som følger:

Faglig del, IPA medlemmer kr. 350 begge dager / kun fredag kr. 100, kun lørdag kr. 250
Ikke medlemmer kr. 600 / kun fredag kr. 200, kun lørdag kr. 400


Inngått forhåndsavtale og reservasjon av rom med Scandic Hotel Helsfyr / Scandic Hotel Solli til nærmere fastsatt pris.


Bindende påmelding ved innbetaling av konferanse avgift + ev. tillegg hotell, sosialt treff og middag/bankett.


Påmeldingsfrist vil trolig være rundt 15. september 2018


Program - invitasjon

Det vil bli utarbeidet et program og invitasjon som vil bli kunngjort i god tid før konferansen. Kunngjøringen av konferansen vil skje via IPA Bladet og ev. andre relevante politiblader samt på annen måte, trolig via politiets nett "Kilden" med forbehold om formell godkjenning. Dette blir et svært viktig moment at man når ut med invitasjonen til den rette målgruppen på en profilert og synlig god måte som vekker interesse for deltakelse.

Konferanse mappe - innstikk

Arbeidsgruppen har fått med en sponsor (leverandør av kriminalteknisk utstyr til politiet) som vil bidra til å få finansiert en egen konferanse mappe med skriveblokk og penn med mulighet for innstikk av diverse informasjonsmateriell fra deltakende etater/foredragsholdere og private aktører som støtter konferansen økonomisk

Til toppen