Slik reduseres politidistriktenes driftsmidler

Politidistriktenes budsjetter har blitt doblet siden 2003. Likevel sitter distriktene igjen med mindre frie midler i dag enn for 14 år siden.
Hvor blir det av pengene?


Slik får distriktet mindre på 1-2-3

Dette viser hvordan pris- og lønnsjustering og øremerking påvirker utviklingen i budsjettet for de gamle politidistriktene. I 2016 drives de gamle distriktene i stor grad som før, selv om de offisielt er slått sammen.

Velg ditt distrikt og klikk deg gjennom de tre stegene under grafen for å se hvorfor utviklingen går nedover. Helt nederst i saken finner du nøkkeltall for dagens politidistrikter.


Det «gode» budsjettet
"Dette er et reelt løft", sier politikerne. Grafen over kronene distriktet får av POD viser jevn økning.

1

Ting koster...
Politifolk skal ha lønn. Priser på varer og tjenester stiger. En god del av pengene forsvinner. Heldigvis er det mer igjen!

2

Politimesterens tomme pengepung
Politikerne og POD øremerker store delene av beløpene til ulike formål. Først når dette trekkes fra, ser man politimesterens virkelige handlingsrom. Det er blitt mindre.

3

Fram til 2010 hadde POD under 100 millioner i budsjett i året. Så skjøt det fart.

Særorganene spiser en større del av kaka. De er blitt dobbelt så store.

Det finnes ikke data for PU i 2003. Politiets IKT-tjenester og Politiets Fellestjenester var tidligere PDMT.

De siste 14 årene har Norge hatt fire justisministre. Så mye av budsjettøkningen til distriktene var øremerket.

Odd Einar Dørum (V)
Knut Storberget (Ap)
Grete Faremo (Ap)
Anders Anundsen (Frp)

Så mye av det totale budsjettet til distriktene var øremerkede midler.

Odd Einar Dørum (V)
Knut Storberget (Ap)
Grete Faremo (Ap)
Anders Anundsen (Frp)

Nøkkeltall for de nye distriktene.

De mørkeste distriktene er distriktene med prosentvis størst nedgang i frie, disponible driftsmidler fra 2015-2016.

Grafikken er basert på Politidirektoratets budsjettildeling til politidistriktene fra 2003-2016, omregnet til den nye distriktstrukturen. Her kan du se hvor stort ditt politidistrikts samlede budsjett er i 2016, endringen fra 2015-2016, hvor stor andel av årets budsjettøkning som er bundet opp i politisk øremerkede tiltak og pris-/lønnsjustering, og den reelle endringen i frie driftsmidler fra i fjor til i år. Til sist kan du se hvor mye mindre din politimester har å rutte med i dag, sammenlignet med i 2003.

Klikk på ditt distrikt for å se nøkkeltall fra 2016-budsjettet.