Politihøgskolen i Oslo.
Politihøgskolen i Oslo.

Oppfordrer politistudenter til å søke verv

Motiverte studenter oppfordres til å ta verv i Politiets Fellesforbund (PF) til høsten.

Publisert Sist oppdatert

Det sier Khan, leder for PF-studentenes valgkomité.

– Jeg kommer med oppfordringen fordi vi trenger motiverte studenter som har lyst til å gjøre en ekstrainnsats for resten av kullet. Til gjengjeld tilbyr vi påvirkningskraft gjennom politiets største fagforening, og ikke minst tett kontakt med PF, sier Khan.

Av saker som er viktige for politistudenter, nevner han jobbgaranti til alle og studieforholdene ved Politihøgskolen (PHS). Han fremhever forholdene ved PHS i Oslo som svært trangbodd.

– Vi trenger dyktige folk for å få frem behovet for ny politihøgskole overfor sentrale politikere og ledelsen ved PHS. Det er spennende å ha reell påvirkningskraft. Et engasjement som tillitsvalgt mener jeg er bra å ha på CV-en for fremtidig jobbsøking, sier Khan

Selv ble han uteksaminert i juni, og er nå avtroppende leder for PHS-studentenes valgkomité.

– Ta kontakt med meg hvis du er interessert, eller hvis du har forslag til gode kandidater som har sagt seg villig til å ta ansvar. Send e-post til [email protected], sier Khan.

Valget skjer på årsmøtet for PHS-studentene, trolig i september. Frist for å komme med forslag er 31. august.