Øystein Blymke

Lovens betydning for effektiv kriminalitetsbekjempelse

En vellykket politireform vil generelt ha stor betydning for effektiviteten i politiets arbeid. En velfungerende straffeprosesslov og politiregisterlov vil imidlertid også ha stor betydning for effektiviteten i politiets arbeid, ikke minst for deres kriminalitetsbekjempende arbeid.

Til toppen