Nina Lesteberg

Nærpoliti? Ikke for alle

Antall tjenestesteder ligger nå på over 210. Jeg håper likevel at Politidirektoratet (POD) tar en grundig gjennomgang av tilrådningene.

Til toppen