22. juli

Vi dreiv ikkje lønsforhandlingar!

Fleire aviser hevdar at Politiets Fellesforbund like etter 22. juli kjempa for å sikre politifolk som måtte avbryte ferien best mogleg overtidsbetaling.

- Samfunnet sviktet

- Samfunnet sviktet den 22. juli, er min påstand, sier Arne Johannessen under åpningen av Politiets Fellesforbunds (PF) landsmøte 2011.

Til toppen