22. juli

Vi dreiv ikkje lønsforhandlingar!

Fleire aviser hevdar at Politiets Fellesforbund like etter 22. juli kjempa for å sikre politifolk som måtte avbryte ferien best mogleg overtidsbetaling.

Bistand fra fem distrikter

Oslo-politiet regner med å bruke 7,2 millioner kroner på sikkerhetunder 22. juli-rettssaken. Fem andre politidistrikter skal bistå vaktholdet.

Til toppen