Arkiv

Fant 35 artikler om emnet Narkotika [fjern]

Tittel Dato

MENINGER: Som politimester må jeg advare

Forslaget om avkriminalisering av narkotika bør kun omfatte de tyngste brukerne, og ikke ungdom under 18 år.

Finnmark politidistrikt om rusreformen: - Vil få svært uheldige konsekvenser

«Problematisk at utvalgets forslag ikke bare omfatter rusavhengige, men også førstegangsbrukere, eksperimentbrukere og rekreasjonsbrukere, uavhengig av alder og bruksmønster», skriver Finnmark politidistrikt i sitt høringssvar om rusreformen.

Medlem av rusreformutvalget: - Frykter færre ungdommer får hjelp

Politiinspektør og medlem av rusreformutvalget, Rune Solberg Swahn, mener det er for stor usikkerhet og for høy risiko ved å følge utvalgets forslag til ny rusreform.

MENINGER: Legalisering er ikke veien å gå

Når vi tar advarslene fra politiet i Colorado med i betraktning, og studerer den urovekkende utviklingen i delstatens kriminalstatistikk, er det vanskelig å se gode grunner for å legalisere cannabis også i Norge.

MENINGER: Bekymring for ufarliggjøring av ungdoms rusbruk

Det er lite sannsynlig at legalisering vil beskytte unge mennesker mot cannabismarkedet. Selv med strengt regulert alkoholomsetning i Norge forhindrer vi ikke et illegalt marked.

MENINGER: Ny rusreform, er det verdt det?

En avkriminalisering er direkte kontraproduktivt i arbeidet med å forebygge rus blant unge, og kan også bety at politiet mister et svært viktig verktøy for å kunne avdekke organiserte kriminelle nettverk som selger narkotika.

Dette politi-apparatet skal avsløre førere i narkotikarus

- Dette vil bidra til å redde liv, sier Roar Skjelbred Larsen, assisterende UP-sjef.

Flere narkotikasaker: – Forebygging er nedprioritert og beslag blir gjort tilfeldig

Tidligere denne uken meldte Kripos at antall narkotikasaker har økt. Jan Erik Bresil, leder av Norsk Narkotikapolitiforening, er bekymret for holdningene i samfunnet – og at politiet ikke har nok ressurser til forebygging.

Store mengder kokain beslaglegges oftere

Antall narkotikasaker har økt for første gang siden 2014. Store mengder kokain blir oftere beslaglagt, og Kripos er bekymret for økningen av opioidholdige legemidler.

En pragmatisk ruspolitikk for alle

Jeg mener at vi som samfunn skal forebygge skader av alle rusmidler, men jeg er usikker på hvilken rolle politiet skal ha i det rusforebyggende arbeidet.

MENINGER: Organisert kriminalitet utgjør en trussel mot den globale sikkerheten

Uten et troverdig politi og rettsvesen, vil ikke samfunnet oppnå tilstrekkelig tillit hos befolkningen. Denne tilliten har kriminelle alt å vinne på å ødelegge.

MENINGER: - Normaliseringen av narkotika er bekymringsfull

- Hvis man bare skal begrense skadene som er skjedd i etterkant av rusmisbruk, blir både menneskelige lidelser og samfunnets kostander unødvendig store.

MENINGER: Hva vet egentlig NNPF om rusreform­bevegelsen?

– Vi er ikke for «full legalisering» av «alle narkotika» «for alle», slik NNPF hevder, skriver Ina Roll Spinnangr i Foreningen tryggere ruspolitikk.

MENINGER: Narkotikakrigen er tapt, la oss vinne freden

Hvis man fortsatt skal ha en straffetrussel etter avkriminalisering, hva er da igjen av avkriminaliseringen, spør Bård Dyrdal.

Urinprøver avslører narkotika og brukes som alternativ til straff. Nå er det usikker­het rundt hvem som skal betale for dem.

Usikkerhet blant politiets forebyggere og ulik praksis rundt i landet. Urinprøvene er blant annet en viktig del av ungdomskontraktene til politiet.

MENINGER: Hva mener egentlig Norsk narkotika­politiforening om rusreformen?

Det er forskjell på rusreform som vi støtter og legalisering av all narkotika som Leap framsnakker, skriver NNPF.

Actis vil avkriminalisere, men ikke fjerne forbudet mot narkotika

Fredag sperret mange øynene opp over et tilsynelatende nytt vedtak fra organisasjonen der NNPF er organisert og Arne Johannessen er styreleder. Men Johannessen selv avdramatiserer det hele.

MENINGER: Politiets narkotikaproblem

Bør politiet som etat ha en egen narkotikapolitikk?

MENINGER: Politimeistaren i Oslo har uttalt seg om kva han finn moralsk for­kast­e­leg. På stats­kanalen. Utan mot­deb­attantar. Det er gjerne lettast slik.

MENINGER: Det handler om å få en ærlig diskusjon og å få lov til å mene at noe faktisk fungerer

En politibetjent svarer Ivar Solum om debatten om politiets narkotikaarbeid.

MENINGER: Arne Johannessen svartmaler rusreformen, og det burde han ikke gjøre

Begrepsforvirring og skremmebilder om avkriminalisering burde opphøre.

MENINGER: Ny ruspolitikk må disk­uteres uten å mistenkelig­gjøre hver­andres motiver

Norsk ruspolitikk er i endring, skriver Ivar Solum.

MENINGER: Er avkriminalisering av narkotika eit godt føre­byggande tiltak?

Nye og svært sterke narkotiske stoffer gjør at politiet må tenke på egen sikkerhet

Politiet har gjort 18 beslag av varianter av stoffet fentanyl siden 2016. De kan være 10.000 ganger så sterke som morfin.

Etter politiets innsats i Brugata, flytter rusmiljøet seg. Gårdeierne er fornøyde, andre frykter konse­kvensene

Det åpne rusmiljøet i Oslo sentrum sprer seg, etter at politiet satte i gang tett patruljering for en måned siden.

MENINGER: Et signal om at det aldri er trygt å be om hjelp dersom man bruker ulovlige rusmidler

Å bøtelegge overgrepsutsatte ungdommer for hasjrøyking sender et sterkt og uheldig signal, og kan i verste fall føre til at færre unge anmelder overgrep.

15-åring anmeldte overgrep, men endte selv med å få bot for å røyke hasj. Nå ber Abid Raja (V) politiet snu: – Føles som et dobbelt overgrep

– Alle ser at dette strider mot alminnelig rettsoppfatning

MENINGER: «På veg heim byrjar eg for første gang å tvile på det eg akkurat har vore med på»

En tidlegare politimann fortel om korleis han har endra syn i narkotikadebatten.

Da farlige istapper avslørte sexglad narkotikaforbryter

Bjarte og makkeren skulle bare fjerne noen store istapper.

MENINGER: Narkotikadebatten Ytringsfrihet under press

Politietaten og dens ledelse har en jobb å gjøre for å berede grunnen for et bedre internt ytringsklima. Den manglende kulturen for uenighet er et problem.

MENINGER: Jeg har fått nok! En kollega har nok en gang dratt andre kolleger ned i søla

Marit Holt ved seksjon for kriminalitetsforebygging i Oslo reagerer også på debattinnlegget til politioverbetjent Bård Dyrdal.

MENINGER: – Siden jeg som politi har påtatt meg å ivareta norske borgeres trygghet, kan jeg ikke si meg enig i at narkotiske stoffer bør tillates

Bård Dyrdal bidrar ikke til en verdig debatt, mener Eva Ragde.

I vinter sluttet Bård Dyrdal å diskutere ruspolitikk. Nå er han tilbake.

– Det er blitt enklere å mene det jeg mener. Men ikke i politiet, mener han.

På terrorvakt i Los Angeles

Rolig glir den 30 fot lange politibåten ut fra havna. En dyp mørk motorlyd kommer fra motorrommet. To pelikaner krysser foran båten.

Trygge og trivelige lokalsamfunn

– Man må inn for åsette seg et skudd heroin, men ut for å ta seg en røyk.

Fant 35 artikler. Viser 1–36.

Til toppen