Arkiv

Fant 3 artikler med artikkeltype Nyhet [fjern]

Tittel Dato

Hvordan kan mellomledere tilrette­legge for kunnskaps­deling når det blir geo­grafiske avstander?

En endring i politiets struktur som en følge av nærpolitireformen betyr at medarbeidere og ledere ikke nødvendigvis er fysisk lokalisert på samme sted. For politiet som en hierarkisk politiorganisasjon kan dette være en utfordring.

På jobb når det smeller

Jan Henrik Pappas skriver om den vanskelige beredskapen.

Ser du feilen på de nye sperrebåndene?

Politidirektoratet og Politiets fellestjenester burde ha viet politiets nye sperrebånd litt mer oppmerksomhet, skriver statsadvokat Stein Vale.

Artikkeltyper

Til toppen