Arkiv

Fant 32 artikler om emnet koronaviruset [fjern]

Tittel Dato

Göteborg-politiet: En tredjedel av styrken på avdelingen for grov kriminalitet er koronasyke

Erik Nord, politisjef i Stor-Göteborg, tror ansatte på avdelingen har smittet hverandre.

PFT råder politidistriktene til å bruke regntøy hvis de går tom for smitteverndresser

- Dette må ikke misforstås til at det ikke er så farlig med smittevernutstyr, for arbeidsgiver må bidra til å skaffe dette til veie, sier hovedverneombud Audun Buseth.

MENINGER: Det er ikke private initiativ som skal sikre etaten smittevernutstyr

Koronakrisen gjør at flere ledere stiller spørsmål ved om hvor langt man skal måtte gå uten å sette liv og helse i fare i risikosituasjoner der smittevernutstyr mangler.

Koronaens pris - Store etterspill for politiet

Koronaviruset er under kontroll, men det vil likevel få enorme etterspill for politidistriktene. Slik påvirkes politiet av pandemien.

Politipensjonister tilbød POD å hjelpe i koronasituasjonen - først seks uker senere fikk de svar

«Situasjonen har totalt sett ikke vært vurdert slik at det har vært aktuelt å takke ja til deres tilbud om bistand», skriver Politidirektoratet.

Politihøgskolen avlyser eksamen i arrestasjonsteknikk og fysisk trening

Studentene vil likevel få vitnemål, sier rektor Nina Skarpenes. Men for 180 studenter som ikke har gjennomført trening i leir, er det uklart når vitnemålet blir gitt.

Fysiske opptakskrav ved PHS avlyst: - Mistenker at det er et ledd i å fase ut fysiske tester i opptaket

- Det blir hardere og hardere å stå ute i gata. Det holder ikke å bare ha lest og studert, du må være godt nok rustet fysisk og mentalt også.

Nå kan en fjerdel av alle anmeldelser leveres på nett

Et av tiltakene for å begrense smitte når politiets publikumstjenester har åpnet, er at en fjerdedel av alle anmeldelser kan leveres over internett. Dette fortsetter også etter at koronasituasjonen er over.

De resterende 250 politistillingene er lyst ut

I en ny stillingsutlysning søker POD etter 250 politibetjenter, i forbindelse med koronapandemien.

Åpner enkelte publikumstjenester etter 20. april

Men fortsatt oppfordrer justisministeren folk om å ringe inn eller bruke internett hvis de kan.

Skjerper grensekontrollen på sjøen

Grensekontrollen gjelder både Øst og Sør-Øst politidistrikt. Målet er å forebygge smittespredning.

Nå er ansettelsen av 150 politifolk i gang

Mens de resterende 250 nye politistillingene lyses ut innen utgangen av april.

Behandlet 7700 «haste-politiattester» på 20 dager

Størstedelen av søknadene blir behandlet i løpet av en dag.

Politiets Fellestjenester: - Vi mottar smittevernutstyr daglig

Får leveranser på engangskjeledresser, hansker, sko-overtrekk, desinfeksjonsmiddel, munnbind og beskyttelsesbriller.

Her kommer de nye politistillingene

De første 150 nyansatte fordeles til seks politidistrikter.

Politiet får ekstra midler til å dekke nyansettelsene

Justisdepartementet vil komme med midler som skal gå til de 300-400 nye politiutdannede som skal ansettes.

Flere må ta eksamen på nett

Kriseplanen for eksamensgjennomføringen er klar.

Bistand fra Forsvaret utvides

Soldater fra Heimevernet skal også bidra på grenseovergangene mot Sverige, og med å veilede reisende om karantenereglene.

Politiet må hanskes med korona-saker

Folk som bryter karantene, arrangerer fester eller hoster på ansatt på legekontor fører til at politiet må gripe inn. To politidistrikt har gitt ut bøter.

Hentet 325 liter sprit

Det vakte oppsikt da en stor politibil rullet inn foran lokalene til spritprodusenten Arcus i Oslo før helgen, før den kjørte avgårde med 325 liter sprit.

Lasse måtte i karantene etter jobbhendelse: - Kritikkverdig at vi ikke blir testa

Politimann Lasse Laudal måtte i karantene etter en jobbhendelse hvor personer var mistenkt smittet. Nå mener han testing for politiet bør på plass, for å ikke tappe etaten for ressurser hver gang politifolk må i karantene.

Nærmer seg plan for hvordan de nye ansettelsene skal gjennomføres

- Vi jobber også med å ta høyde for at en del kan ha utløpt IP-godkjenning, sier forhandlingssjef Roar Fosse i Politiets Fellesforbund.

- Vi melder oss til tjeneste

- Mitt største ønske er å få på meg uniformen igjen, og gjøre den jobben jeg er utdannet til, sier politiutdannede Thea Flaatten, som i dag jobber som lærer. Hun er en av mange politiutdannede som nå vil søke på politistillingene som vil lyses ut i forbindelse med korona-situasjonen.

Alle studenter og ansatte ved Politihøgskolen bedt om å gå i karantene

- Såpass mange har vært i kontakt med personer med mistanke om smitte, så vi besluttet å henstille alle ansatte og studenter til hjemmekarantene. Dette gjelder med tilbakevirkende kraft til 12. mars, sier Eirik Rosø, stabssjef ved PHS.

MENINGER: Koronaviruset: Kjære medmenneske, - det er nå det gjelder

Dette er starten på en global, nasjonal og lokal dugnad, som jeg heier på av hele mitt hjerte.

Vurderer å sette inn arbeidsledige politifolk

- Vi har ikke fått rapportert at det er en vesentlig del av våre ansatte som er hjemme på grunn av sykdom nå, men vi planlegger for at det kan skje, sier politidirektør Benedicte Bjørnland.

Stenger publikumstjenester i politiet

Ikke-kritiske publikumstjenester som krever fysisk oppmøte stenger i to uker. Det innføres også reiseforbud for utvalgte medarbeidere.

Koronaviruset: Dette er tiltakene i politiet

Vi har samlet retningslinjer og tiltak fra Politidirektoratet, PHS og PF. Her finner du oversikten over hvordan dette påvirker politiets og politistudentenes hverdag.

Politihøgskolen stenger all undervisning

Vil hindre spredning av koronaviruset. - Risikoen og smittepotensialet når mange mennesker er samlet er så høyt at vi ikke kan fortsette undervisningen, sier stabssjef Eirik Rosø.

150 ansatte i politiet i karantene

Tre ansatte i politiet er bekreftet smittet i politiet, og 150 ansatte er i karantene.

Koronaviruset: PHS utsetter all etter- og videreutdanning med umiddelbar virkning

Unntaket er nettstudier, som går som normalt. Bachelorstudenter skal si fra til studieleder om de har vært på reise, også når de ikke har vært i smitteområder.

Koronaviruset: Politiet avlyser IP-trening og alle kurs og seminarer

Alle seminarer og kurs i politiet avlyses, og møter skal helst holdes som telefonmøter og videomøter. I tillegg avlyses all IP-trening med unntak av skyteprøven.

Fant 32 artikler. Viser 1–33.

Emner

Til toppen