Arkiv

Fant 33 artikler om emnet ledelse [fjern]

Tittel Dato

MENINGER: Lederskap i krisetider

I disse pandemitider utsettes samfunnet for krise med konsekvenser for nasjonen, næringsliv, familier og enkeltmennesker. Klokt og effektivt lederskap er en avgjørende faktor for å håndtere de beredskapsmessige trusler vi står overfor.

Rekordmange nominasjoner til «Årets leder i politiet 2019»

Juryen trakk fram 12 kandidater av hele 42 nominerte, før de tok avgjørelsen.

MENINGER: Når lojalitet trumfer lederskap

De har blitt pakket inn i et kobbel av kommunikasjonsrådgivere, jurister og kontrollere, slik at det i realiteten er umulig å feile.

Kårer årets beste leder i politiet

- Dette er en pris hvor de ansatte selv nominerer kandidatene, og vi mener det er en viktig del av prisen å bli «nominert av sine egne», sier Lars Reiersen, i PF Politilederne.

MENINGER: Dere er våre viktigste verdier

Til mine medarbeidere: Beklager at vi har sviktet dere. Flere av dere har fortalt meg at din arbeidsgiver i mange saker er en motstander istedenfor å spille på lag.

MENINGER: Ledere sosialiseres inn i politi-ledelseskulturen

Ledere imiterer andre ledere som de ser opp til og identifiserer seg med.

MENINGER: Noe galt med lederkulturen? Det finner vi ingen bevis for

Men det har ikke vært fokus på ledelse som fag, og det er noe annet, skriver professorene Filstad og Karp.

Store endringer i politiets toppledelse

Mange politisjefer kommer til å bytte hatter som en følge av Odd Reidar Humlegårds avgang som politidirektør.

Hun er årets politileder

Oslo-politiets Grete Lien Metlid er kåret til årets politileder.

MENINGER: Hvordan politiledere lærer å lede

Ledelse er praksis og ledelse læres gjennom å praktisere som leder – men hva betyr det?

MENINGER: Nei, Politiforum. Politimester Fossen har oppfattet sitt oppdrag presist

Vi har alle fått vår «marsjordre» enten som politimester, rådmenn eller direktør for et helseforetak. Den marsjordren kommer til syvende og sist fra regjeringen, og den er ikke til å ta feil av.

MENINGER: – Dersom ledere skulle ha redaktør Mortvedts tilnærming til økonomistyring, ville bruken av statlige midler komme ut av kontroll

Jo, redaktør Mortvedt! Politimesterens jobb ER å forholde seg til gitte økonomiske rammer, skriver tidligere politimester.

MENINGER: – Enkelte ledere finner ikke tid og rom for involvering av tillits­valgte og medarbeidere

Er det slik at enkelte ledere er redd for involvering av tillitsvalgte eller kan det være at man innimellom har litt for dårlig tid til gode prosesser og at man derfor tar noen «snarveier»?

MENINGER: Førstelinjelederne er de viktigste ledestjernene i reformen

Lederens rolle er uvurderlig i endringsprosesser. Denne kronikken setter derfor fokuset på lederrollen i endring og reform. Førstelinjeledere er kanskje de aller viktigste. Vi som ledere må derfor være bevisste viktigheten av vår egen rolle. Vi må også settes i stand til å håndtere nye roller i ny organisasjon. Våre medarbeidere ønsker og fortjener ledere som viser vei, og støtter de på veien!

MENINGER: Lederens 10 bud for konflikthåndtering

Respekter uenighet, ikke utsett konflikter og si alltid sannheten.

Evaluering av reformen: Etterlyser mer aktiv politiledelse. Store avstander kan bli en utfordring

Et viktig element for å gjennomføre politireformen er god ledelse, heter det i en fersk rapport.

Politidirektoratet om årsaken til stopp i ansettelser: – Alvorlige påstander

Flere lederansettelser er stoppet i Oslo. Politidirektoratet mener arbeidet som er gjort i distriktet ikke er godt nok.

Ett selskap er involvert i nesten alle ansettelsene av dagens toppledere i politiet

Rekrutteringsbyrået Amrop Delphi har vært involvert i ansettelsene av 57 lederstillinger i politiet – i praksis så å si alle nåværende toppledere i politiet.

MENINGER: Hvem er best egnet til å lede politiet?

Den perfekte politileder finnes neppe, men en god leder må i det minste forstå etaten i stort og smått.

– Hører ikke hjemme i 2016

Justisministeren åpnet diskusjon om kjønnsbalanse i lederstillinger i politiet.

Lederne blir bedre i Salten

De siste årene har Salten politidistrikt satset på å utvikle sine egne ledere. Det har gitt gode resultater, mener lederne selv.

Lojalitetskrav begrenser ytringsfriheten

To av tre mellomledere i politiet mener kravet til lojalitet overfor arbeidsgiver gjør at de vegrer seg for å delta i den offentlige debatten.

Ny toppleder i Politiets Fellesforbund

Politiets Fellesforbund (PF) har ansatt Lars Øverkil i en nyopprettet generalsekretær-stilling.

Fire politimestre konstituert

En er ny og tre fortsetter i stillingen. Justis- og beredskapsdepartementet har konstituert fire politimeste.

Politimester blir sykehusdirektør

Vestfinnmarks politimester Torbjørn Aas forlater stillingen sin til fordel for jobben som administrerende direktør for Finnmarkssykehuset.

Fem toppjobber - 13 søkere

Det er ikke stor kniving om fem utlyste politimesterstillinger. Tre av stillingene har kun én søker.

En komplett tillitsvalgt har takket av

PFs organisasjonssjef Egil Haaland har overlatt roret til andre. En lang vakt har tatt slutt.

Bruker advokat for lønnsøkning

Politimester Arne Jørgen Olafsen i Follo politidistrikt har hyret advokat for å få en tilsvarende lønn som politimesterne i Gudbrandsdal og Asker og Bærum.

Viktige stillinger besatt i Politidirektoratet

Knut Smedsrud har fått stilling som avdelingsdirektør for Politifagavdelingen i Politidirektoratet.

Ny sjef for Politiets Utlendingsenhet

Kristin Ottesen Kvigne (48) er i statsråd i dag utnevnt til sjef for Politiets utlendingsenhet (PU) for en periode på seks år.

Ny politimester i Vestfold

Rune Bård Hansen (55) ble i dag konstituert som ny politimester i Vestfold politidistrikt. Han kommer fra stillingen som lagdommer ved Agder lagmannsrett.

Kun én søkte politimesterjobben

Arne Jørgen Olafsen (52) står igjen som eneste søker til politimesterjobben i Follo, som han har hatt siden 2006.

Hvorfor har jeg lyst til å bli leder?

Med å vise til historisk store ledere fra både historien og mytologien leverte psykolog Steinar Bjartveit et forrykende foredrag for PFs ledermedlemmer.

Fant 33 artikler. Viser 1–34.

Til toppen