Arkiv

Fant 98 artikler om emnet politidirektoratet [fjern]

Tittel Dato

Vurderer å sette inn arbeidsledige politifolk

- Vi har ikke fått rapportert at det er en vesentlig del av våre ansatte som er hjemme på grunn av sykdom nå, men vi planlegger for at det kan skje, sier politidirektør Benedicte Bjørnland.

Koronaviruset: Dette er tiltakene i politiet

Vi har samlet retningslinjer og tiltak fra Politidirektoratet, PHS og PF. Her finner du oversikten over hvordan dette påvirker politiets og politistudentenes hverdag.

150 ansatte i politiet i karantene

Tre ansatte i politiet er bekreftet smittet i politiet, og 150 ansatte er i karantene.

Smedsrud går til Justisdepartementet

Knut Smedsrud, direktør for Beredskapsavdelingen i Politidirektoratet, går midlertidig til Justis- og beredskapsdepartementet. Der skal han lede arbeidet med å revidere den nasjonale strategien for å forebygge og håndtere terror.

MENINGER: Klok restart av Politidirektoratet

Interne referater fra Kripos beskriver i detalj hvordan Politidirektoratets prosjekteier og prosjektledelse nektet å lytte til godt funderte faglige råd fra fagfolkene hos Kripos.

Har brukt 10 år på IT-system: Kripos-ansatte slaktet PODs prosjektledelse

Store forsinkelser og en kostnadssprekk i millionklassen holdt på å veltedet prestisjetunge Prüm-prosjektet. Etter gjentatte advarsler fra Kripos tar Politidirektoratet (POD) advarslene til følge.

MENINGER: Hvorfor så hastverk, POD?

Jeg ble desto mer overrasket da jeg leste når evalueringen måtte være ferdig: 31. desember – i år (!).

Ingen vet hvor mange nyutdannede politifolk som er arbeidsledige

Tre måneder etter at 2019-kullet ved Politihøgskolen (PHS) kastet hattene sine, er det ingen som vet hvor mange av dem som har fått jobb i politiet.

MENINGER: Er ikke en høyesterettsdom nok for POD?

Fremdeles drives vår virksomhet i strid med premissene i dommen. Politiansatte får ikke reisetid registrert som arbeidstid.

Politidirektoratet vil evaluere PFT og PIT

Vil vurdere om Politiets Fellestjenester (PFT) og Politiets IKT-tjenester (PIT) har fungert som man ønsket. Hva som blir konsekvensen hvis de ikke har det, vil ikke Politidirektoratets direktør spekulere i.

Sør-Vest politidistrikt går mot 90 millioner kroner i minus

Sør-Vest politidistrikt brukte opp to tredjedeler av 2019-budsjettet på et drøyt halvår. Nå går distriktet mot et stort underskudd.

Politiet hadde IKT-trøbbel – situasjonen følges nøye

Tirsdag morgen var store deler av politiets IKT-systemer nede, og flere publikumstjenester fungerte ikke.

Vurderer midlertidig helikopterløsning for politiet i Nord-Norge

Forsvaret i Nord-Norge opprettholder sin helikopterbistand til politiet ut året, men hvem som skal ta over og hva de skal tilby er ennå ikke avklart.

Hun er PODs nye kommunikasjonssjef

Hilde Ebeltoft-Skaugrud vil sitte i politidirektørens ledergruppe, og lede direktoratets kommunikasjonsstab.

Omstridt turnus innføres: - Har ikke ord for hvor uklokt jeg synes dette er

I et møte hos Politidirektoratet torsdag, ble det bestemt at den omdiskuterte turnusen innføres fra 13. mai.

Spesialenheten: - Politimesteren har ikke gjort noe ulovlig

Det er ikke holdepunkter for at det har skjedd noe straffbart, ifølge Spesialenheten for politisaker.

− Trusselvurdering av hybride hendelser er et PST-ansvar

Politidirektør Benedicte Bjørnland avviser at Politidirektoratet (POD) sover i timen.

Slik kan Norge rammes

Hva har en plutselig asylsøkerstrøm, bortfall av GPS-signaler og radiomaster som ramler ned til felles? De kan være hybride hendelser, med uklart hendelsesforløp og ukjente gjerningsmenn.

21 vil bli kommunikasjonsdirektør

10 kvinner og 11 menn vil bli ny kommunikasjonsdirektør i Politidirektoratet (POD). Åtte av dem er unntatt offentlighet.

– Kjære politimester, ønsker du ikke å ha meg?

Innføringen av den omdiskuterte turnusen har engasjert mange og flere operative politifolk mener at den vil få omfattende følger for privatlivet.

Politiet har avfyrt taseren fire ganger

Etter at prøveprosjektet med elektrosjokkvåpen i politiet ble igangsatt ved årsskiftet, har våpenet blitt avfyrt totalt fire ganger.

Etterforskes av Spesialenheten: – Anklagen er falsk

Politimester Ellen Katrine Hætta etterforskes av Spesialenheten etter anklager om korrupsjon. Hun er kritisk til at det er startet full etterforskning «på grunnlag av åpenbart grunnløse beskyldninger».

Sterke reaksjoner mot ny turnus: - Ekstremt urimelig

- Vår bekymring er at hvis man trumfer gjennom dette i Oslo vil resten av landet følge etter, sier Kristin Aga, i Oslo politiforening.

- Personer utsatt for vold står i fare for å ikke få hjelpen de har behov for

Politidistriktene sier de ikke har ressurser til å klare å vurdere gjentakelsesfaren i alle partnervoldsaker.

229 kommuner har ikke underskrevet samarbeidsavtalen med politiet

Nærpolitireformen blir dårlig mottatt av de folkevalgte. Over 200 kommuner har ennå ikke skrevet under samarbeidsavtalen med politiet.

VIDEO: Benedicte Bjørnland utnevnt som ny politidirektør: – De får en sjef som lytter

PST-sjef Benedicte Bjørnland ble beskikket til politidirektør i statsråd i dag, for seks år.

Ny politidirektør: – Avgjørelsen er sannsynligvis tatt

Amrop Delphi har bistått i ansettelsen av de fleste toppledere i politiet. At de også skal rekruttere ny politidirektør, tyder på at departementet ønsker en rask prosess uten overraskelser, sier Stig O. Johannessen.

Våpenjegerne jakter på 68.000 våpen som ingen har kontroll på

68.602 våpen eies av døde mennesker, og politiet står uten kontroll på hvor våpnene er i dag. Arbeidet med å finne dem har begynt, men det er vanskelig og tidkrevende.

Slakter politiets våpenforvaltning

Titusenvis av våpen på avveie, et våpenregister med store mangler og dårlig oppfølging fra POD og Justisdepartementet. «Alvorlig», skriver Riksrevisjonen i ny rapport.

«Polititjenestemenn har et sterkt og særskilt behov for personvern»

Regjeringens personvernkommisjon må styrke politiansattes personvern, mener fagforeningen. Høringsfristen er nå ute, men Politidirektoratet har ikke gitt noe svar.

Han får ansvaret for politiets strategi og økonomi i årene som kommer

Politidirektoratet har ansatt ny avdelingsdirektør.

Alle har de hatt lederjobber i skandale­rammede Sykehus­partner. Nå skal de endre politiets datasystemer.

En av dem har gjennomført en hard omorganisering og den andre spilte en rolle i en IKT-skandale. Møt politiets IKT-sjefer.

Legger ned Politidirektoratets blad «Norsk Politi»

Siste utgave på vei ut.

Skyver tidspunktet for ansettelser av nyutdannede

Og vurderer å flytte oppgaver ut av Politidirektoratet. Assisterende politidirektør Håkon Skulstad kommenterer bemanningen i POD og distriktene.

Vil kaste HR-direktøren ut av møter med fagforeningene

En av fagforeningene i politiet er misfornøyde med Aslaksen.

32 personer vil bli sjef for økonomi og strategi i Politi­direktoratet

En av dem skal erstatte Frede Hermansen.

Politidirektoratet har bestemt seg: Frede Hermansen skal erstattes og toppjobben utlyses

Har du lyst til å bli sjef?

Nytt kommunekart stikker kjepper i hjulene for nye Politi-Norge

Flere politidistriktgrenser må endres som følge av nye kommunesammenslåinger.

MENINGER: Det stilles strenge krav til vandel og egnethet for å bli Politihøgskolestudent. Det er slik vi ønsker at det skal være

Politihøgskolen svarer på hva de gjør for å unngå utro tjenere under studentopptaket. Før jul ble det avslørt av politistudenter har hatt tette bånd til medlemmer av kriminelle miljøer.

Fra i dag kan politiet benytte 50 redningsskøyter langs hele norgeskysten

Ny beredskapsavtale signert.

I ett distrikt tjener politi­lederne dårligere enn i resten av landet

Politidistriktet ligger langt under landsgjennomsnittet.

Dette har vært praksis i over 60 år: Nå rokkes det ved det helligste i politiet

Åpner for å fjerne den mye omdiskuterte særaldersgrensen.

MENINGER: En ny politihøgskole bør bygges i Oslo

Faglige og kriminalpolitiske argumenter må vektlegges, mener PHS-rektor, Nina Skarpenes og politimester i Oslo, Hans Sverre Sjøvold.

Dette slipper politiet fra nå av

Ny digital teknologi skal spare mye tid, penger og reise.

– Fornuftig å se på muligheten å flytte PHS ut av Oslo, men for oss er det viktigste å ha en god skole

I går la Høyre og Frp fram innstillingen om å flytte Politihøgskolen ut av hovedstaden.

– Tiden er inne for andre bevæpningsløsninger for norsk politi enn dagens løsning

Riksadvokaten går for generell bevæpning, men åpner opp for visse begrensninger.

MENINGER: Når erfaring stanger mot teori i bevæpningsdebatten

Steffen Ousdal i politiet etterlyser en mer nyansert debatt.

Ønsker bevæpning på Oslo S og Nationaltheatret

Politidirektoratet går for en mellomløsning: Fortsatt ubevæpnet politi, men vil gi politidistriktene mulighet til bevæpning på sentrale og viktige områder.

Kripos i høringssvar: – Feil å omorganisere nå. Utredningen er svak, overraskende og beklagelig

PF Kripos stiller seg svært kritisk til hvordan Særorganutvalget vil organisere politiet i framtida.

− Vi har tenkt oss hjem til familien. Også etter et terrorangrep

Politiet på Gardermoen er glade for å få bære våpen.

Fant 98 artikler. Viser 1–50.

Til toppen